ฝ่ายบุคลากร  โรงเรียนธิดานุเคราะห์
 

 

 

หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
งานสวัสดิการ

นางรัตนา  สัตยวินิจ

 

 

 

 

งานพัฒนาบุคลากร

นางสาวอชิรญา พัฒธร

 

 

THIDANUKHRO SCHOOL
5 Saengsri Road Hatyai Songkhla 90110
Tel : 074232052, 074234731

E-mail : thida@thida.ac.th
https://www.facebook.com/ThidanukhroSchool.Thailand/