คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 
 

 

ประธาน
ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษีรองประธาน

ซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน  ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง  
  นางรัตนา สัตยวินิจ นางกัญญณัช ทองบุญ  
   
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายปรีชา สิงห์กัญญา นายประเสริฐ หมิดปน  
   
       
นางธัญลักษณ์ ลิ้มเพียรจัด
 
เลขานุการ
นางสาวศรีสุดา สุทธิรัตนากร
 

ที่ปรึกษา

  ภราดา ดร.ถนัด อนันต์ นายสุชาติ พงษ์ธรรมรักษ์  
   
 
  นางสาวผกามาศ มาสอน นางสาวพรพิมล อ่อนไถล  
   
 
นางสาวจรรยา บุสโรTHIDANUKHRO SCHOOL
5 Saengsri Road Hatyai Songkhla 90110
Tel : 074232052, 074234731

E-mail : thida@thida.ac.th
https://www.facebook.com/ThidanukhroSchool.Thailand/