Home » Tag Archives: แข่งขันกีฬาแชร์บอลของครูธิดานุเคราะห์ 2559

Tag Archives: แข่งขันกีฬาแชร์บอลของครูธิดานุเคราะห์ 2559

กีฬาสี ครูสานสัมพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2559

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 แข่งขันกีฬาแชร์บอลของครูแต่ละสี บรรยากาศเกมส์การแข่งขันเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะตลอดเวลา ” กีฬา มีแพ้ มีชนะ มีอภัย” ครูธิดานุเคราะห์ทุกท่านร่วมสรรค์สร้างสิ่งที่ดีงามแด่โรงเรียน 

คลิ๊กชมภาพกิจกรรมทั้งหมด