Home » Tag Archives: แข่งขันกีฬาบาสเกตบอลและวอลเลย์บอล ระหว่างนักเรียนธิดานุเคราะห์และนักเรียนแสงทอง SME ประจำปีการศึกษา 2559

Tag Archives: แข่งขันกีฬาบาสเกตบอลและวอลเลย์บอล ระหว่างนักเรียนธิดานุเคราะห์และนักเรียนแสงทอง SME ประจำปีการศึกษา 2559

แข่งขันกีฬาบาสเกตบอลและวอลเลย์บอล ระหว่างนักเรียนธิดานุเคราะห์และนักเรียนแสงทอง SME ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลและวอลเลย์บอล ระหว่างนักเรียนธิดานุเคราะห์และนักเรียนแสงทอง SME ขึ้น มุ่งส่งเสริมให้นักเรียน มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ด้วยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามศักยภาพและตามอัตลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน 
โดยการแข่งขันกีฬาในวันนี้ ได้รับความสนใจจากนักเรียนทุกระดับชั้น มาร่วมชมและเชียร์ทีมธิดานุเคราะห์และทีมแสงทองวิทยากันอย่างคึกคัก บรรยากาศในเกมการแข่งขันขับเคี่ยวกันอย่างสนุกสนานและตื่นเต้น นักเรียนส่งเสียงเชียร์ทั้งสองทีมกันอย่างคึกคัก โดยผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ปรากฎว่า ทีมธิดานุเคราะห์ เอาชนะ ทีมแสงทองวิทยา (30-29 คะแนน) และกีฬาวอลเลย์บอล ทีมธิดานุเคราะห์ เอาชนะ ทีมแสงทองไปได้ 2-0 เซต
มั่นใจว่าการแข่งขันกีฬาระหว่างสองโรงเรียนในวันนี้ จะสร้างทั้งมิตรภาพ และความสนุกสนานจากเกมกีฬา ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียนในการรู้จักมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และให้เกียรติผู้อื่น

คลิ๊กชมภาพกิจกรรมทั้งหมด