Home » Tag Archives: เดิน-วิ่งหาดใหญ่มาราธอนนานาชาติครั้งที่ 10

Tag Archives: เดิน-วิ่งหาดใหญ่มาราธอนนานาชาติครั้งที่ 10

เดิน-วิ่งหาดใหญ่มาราธอนนานาชาติครั้งที่ 10

                 คณะครูสาระสุขศึกษาพละศึกษา นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 560 คน เข้าร่วมเดิน-วิ่งหาดใหญ่มาราธอนนานาชาติครั้งที่ 10 ประเภท FUN RUN 4 KM. ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ สนามกีฬาจิรนครหาดใหญ่ เวลา 06.10 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถในวโรกาส เฉลิมพระชนม์พรรษา 7 รอบ และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักการออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง ได้รับรางวัลเข้าร่วมมากเป็นอันดับที่ 2

13308434_1199869450025391_5271662877244114312_o

 


13317049_1199869453358724_5483628216434204921_o

13329422_1199869446692058_350914213617809984_o