Home » Tag Archives: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

Tag Archives: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

เสื้อเปิดอาคาร 60 ปี และฉลอง 200 ปีวันเกิดคุณพ่อบอสโก

ท่านสามารถสั่งจองเสื้อ
“เปิดอาคาร 60 ปี และฉลอง 200 ปีวันเกิดคุณพ่อบอสโก”
ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  074-232052