Home » Tag Archives: พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

Tag Archives: พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเนื่อในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

คลิ๊กชมภาพกิจกรรมทั้งหมด