Home » Tag Archives: คนเก่งโรงเรียนธิดานุเคราะห์

Tag Archives: คนเก่งโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเฌอฟ้า วัฒนยนต์กิจ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเฌอฟ้า  วัฒนยนต์กิจ  

นักเรียนโครงการ SME แสงทองวิทยา-ธิดานุเคราะห์

ได้รับรางวัลเหรียญทอง (วิชาวิทยาศาสตร์)

การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา

International Mathematics and Sceience Olympiad 2014 (IMSO 2014)

ระหว่างวันที่ 3-12 ตุลาคม 2557 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

cherfar500

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแข่งขัน “ TGA – CAT Junior Golf Ranking 2011 – 2012 ”

IMG_0772

เด็กหญิงสรัลพร เกตุสุวรรณ์ เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟ ดังนี้ – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแข่งขัน “ TGA – CAT Junior Golf Ranking 2011 – 2012 ” สนาม BLUE CANYON CAUNTRY CLUB จ.ภูเก็ต วันที่ 17 – 18 มีนาคม 2555 – แข่งขันกอล์ฟรายการ ST – TJGF สมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทยภาคใต้ วันที่ 19 – 20 เมษายน 2555 ณ สนามรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี ได้แชมป์ Class E Girl – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Class E การแข่งขันกอล์ฟรายการ PTT Golf Junior Open Champion 2012 สนามที่7 วันที่ 21 เมษายน 2555 ณ สนามกอล์ฟ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 Class F แข่งขันกอล์ฟรายการ TGA – CAT JUNIOR GOLF CHAMPIONS 2012 ( Junior World ) CLASS C,D,E,F วันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2555 ณ สนาม Blue Sapphire Golf & Resort จ.กาญจนบุรี – รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 Class FG แข่งขันกอล์ฟ รายการสมาพันธ์กอล์ฟเยาวชนภาคใต้ แห่งประเทศไทย สนามที่ 2 ณ สนาม Southern Hills Golf & Contry club อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา วันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2555

ตัวแทนเยาวชนไทย จากสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทย แข่งขัน 2012 National Junior Disability Championship

IMG_7900

 

เด็กหญิงอัญชญา เกตุแก้ว เป็นตัวแทนเยาวชนไทย จากสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทย แข่งขัน 2012 National Junior Disability Championship รัฐอริโซนา เมืองเมซา ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 21 กรกฎาคม – 28 กรกฎาคม 2555 ผลการแข่งขัน กีฬาว่ายน้ำได้รับรางวัลดังนี้ เดี่ยวผสม 200 เมตร เวลา 2 : 59.83 ชนะเลิศอันดับ 1 กบ 100 เมตร เวลา 1 : 41.20 ชนะเลิศอันดับ 1 ฟรีสไตร์ 100 เมตร เวลา 1 : 13.22 ชนะเลิศอันดับ 1 กรรเชียง 100 เมตร เวลา 1 : 29.19 ชนะเลิศอันดับ 1 ฟรีสไตร์ 400 เมตร เวลา 5 : 52.53 ชนะเลิศอันดับ 1 ฟรีสไตร์ 50 เมตร เวลา 32 : 54 ชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันประเภทวง Electone Ensemble รุ่นเล็ก ในงานประกวดดนตรีประจำปี 2012 ( YAMAHA THAILAND MUSIC FESTIVAL 2012 )

DSC_7688

เด็กหญิงสลิล แสงอัมพร, เด็กหญิงภาณิชา โชตินันทน์, เด็กหญิงปริพัตร ชัยวิชิต และเด็กหญิงรวิสรา กมโลบล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ จากการแข่งขันประเภทวง Electone Ensemble รุ่นเล็ก ในงานประกวดดนตรีประจำปี 2012 ( YAMAHA THAILAND MUSIC FESTIVAL 2012 ) วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2555 ณ โรงละคร อักษร คิง เพาเวอร์ ถนนรางน้ำ

IMG_1815

เด็กหญิงสลิล แสงอัมพร, เด็กหญิงภาณิชา โชตินันทน์, เด็กหญิงปริพัตร ชัยวิชิต และเด็กหญิงรวิสรา กมโลบล

การประกวดวาดภาพระบายสีชอล์คน้ำมัน หัวข้อ “แม่ ฉัน …..คนดีที่สุดในโลก”

IMG_7903

 

เด็กหญิงศตพร แกล้วทนงค์ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท 
การประกวดวาดภาพระบายสีชอล์คน้ำมัน หัวข้อ “แม่ ฉัน …..คนดีที่สุดในโลก”

การประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้แนวคิด “ รวมดวงใจถวายแม่ของแผ่นดิน ”

IMG_7906                         เด็กหญิงรายาวดี รัศมีอักษรสกุล, เด็กหญิงนันทณัฏฐ์ ทัพศาสตร์ และเด็กหญิงญาณิศา ลีธนกิจ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภททีม พร้อมเงิน 1,000 บาท การประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้แนวคิด “ รวมดวงใจถวายแม่ของแผ่นดิน ” งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อุดมศึกษา ครั้งที่ 13 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วันที่ 13 สิงหาคม 2555

การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓)

pet_eng2555

                                      รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓) ได้แก่ เด็กหญิงรุจาภา อำนวยสมบัติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จังหวัดสงขลา ได้รับถ้วยรางวัล เหรียญทองคำแท้ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท สถานศึกษาได้รับโล่รางวัล ครูผู้ควบคุมได้รับเหรียญและเกียรติบัตร ผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech 2012

IMG_6429              เด็กหญิงรุจาภา อำนวยสมบัติ และเด็กหญิงสุชานันท์ ธนขจร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech 2012 ระดับประถมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 2 วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนวัดโคกสมานคุ