Home » Tag Archives: คนเก่งธิดานุเคราะห์ หนูน้อยสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมืองขั้นโตก 2016

Tag Archives: คนเก่งธิดานุเคราะห์ หนูน้อยสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมืองขั้นโตก 2016

คนเก่งธิดานุเคราะห์ หนูน้อยสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมืองขั้นโตก 2016

คนเก่งธิดานุเคราะห์ หนูน้อยสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมืองขั้นโตก 2016

คนเก่งธิดานุเคราะห์ หนูน้อยสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมืองขั้นโตก 2016

 

เด็กหญิงวิรัชชยากร นพรัตน์ธนัย ชั้น ป.4/2 ได้รับรางวัล หนูน้อยสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมืองขั้นโตก 2016 จากรางวัลจนะเลิศอันดับ 1 ได้ถ้วยจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มงกุฏ สายสะพายและเงินทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท วันที่ 10 เมษายน 2559

คนเก่งธิดานุเคราะห์ หนูน้อยสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมืองขั้นโตก 2016

คนเก่งธิดานุเคราะห์ หนูน้อยสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมืองขั้นโตก 2016