Home » Tag Archives: กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

Tag Archives: กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

เตรียม”กีฬาสีสัมพันธ์ ร่วมฉลอง ๒๐๐ ปี ชาตกาลพ่อบอสโก”

ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2558 – 10 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดการแข่งขัน “กีฬาสีสัมพันธ์ ร่วมฉลอง ๒๐๐ ปี ชาตกาลพ่อบอสโก” ประจำปีการศึกษา 2558 

          โดยการแข่งขันกีฬาสีดังกล่าวได้เริ่มทำการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา มีการแบ่ง คณะครูและนักเรียนออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีชมพู สีฟ้า สีเขียวและสีเหลือง โดยแต่ละสีมีแม่สี ประธานสี และคณะกรรมการสีร่วมมือประสาน รวมใจเป็นหนึ่ง นำกิจกรรมครั้งนี้อย่างสร้างสรรค์ สนุกสนาน ร่าเริงยินดีตามอัตลักษณ์เยาวชนซาเลเซียน ซึ่งการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ มีทั้งกรีฑา ประเภทลู่ และการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล วอลเลย์บอล ปิงปองประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ รวมทั้งกีฬาแชร์บอล สานสัมพันธ์ครู-ผู้ปกครอง

ซึ่งจะมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีอย่างเป็นทางการ ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 นี้ โดยจะมีการจัด ขบวนพาเหรดภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์ของแต่ละสี บริเวณรอบเมืองหาดใหญ่  นำโดยวงโยธวาทิตของโรงเรียน

บรรยากาศของการเตรียมกีฬาสีในครั้งนี้มีการร่วมประสานกันทุกฝ่าย ทั้งในระดับคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ภาพแห่งความสวยงามที่พบได้ในทุกวัน ในทุกสนาม ทุกอาคาร ในทุกเช้า และทุกเย็น…นั่นคือภาพของกองเชียร์ ที่ทุกสีต่างส่งเสียงเชียร์กันอย่างตั้งใจ ภาพของการแข่งขันของนักกีฬาที่มีน้ำใจ รู้แพ้ รูชนะ รู้อภัย ภาพของการฝึกซ้อมของเชียร์ลีดเดอร์ที่ทุ่มเทสุด ๆ ภาพของสมาชิกสีที่ต่างร่วมแรงร่วมใจกัน เสียสละเวลา เพื่อตระเตรียมขบวนพาเหรดและกองเชียร์อย่างขะมักเขม้น จริงจัง และภาพของความน่ารักของนักเรียนอนุบาลที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองในการฝึกซ้อมกีฬาให้แก่ลูก ๆ ของตนอย่างตั้งใจและด้วยความพากเพียรล้วนแล้วแต่เป็นภาพที่คู่ควรกับการจดจำ

การแข่งขันกีฬาสี นับเป็นประสบการณ์สำหรับการทำงานของนักเรียนในอนาคต ซึ่งทางโรงเรียนมุ่งหวังให้นักเรียนได้ออกกำลังกายกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอย่างสนุกสนาน มีสุขภาพกายและสุขจิตที่ดี ขอพระมารดาทรงเป็นพละกำลังและอวยพรให้การจัดกิจกรรมกีฬาสีในครั้งนี้ เป็นไปด้วยดีและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ

……………………………………………………

1557319_1010761668936171_7438062736902375193_o 10003616_1010761548936183_1532639093017386902_o 10481116_1010761778936160_1270889163636982801_o 10845805_1010761675602837_2681858833193793412_o 11046492_1010761832269488_2148445794507372133_o 11225398_1010761865602818_1876641758728923421_o 11402238_1010761552269516_2992581226698015182_o 11406494_1010761765602828_3523933887987953326_o

ร่วมน้อมรำลึก มหากวี สี่แผ่นดิน “สุนทรภู่”

IMG_6495

IMG_6502

IMG_6526

IMG_6578

IMG_6619
โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ร่วมน้อมรำลึก มหากวี สี่แผ่นดิน “สุนทรภู่” ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณี และซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษาตามลำดับ
การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติของสุนทรภู่และผลงาน สามารถนำคำประพันธ์ที่เป็นคติสอนใจมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเกิดความภาคภูมิใจในนักกวีเอกชาวไทย ผู้ซึ่งได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกว่า ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกทางด้านงานวรรณกรรม โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การอ่านคำประพันธ์พร้อมทั้งประวัติและผลงาน การจัดบอร์ดเทิดเกียรติสุนทรภู่ การประกวดคัดลายมือ การประกวดแต่งคำประพันธ์ การแสดงละครเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา การแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีของสุนทรภู่และการตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติของสุนทรภู่ ซึ่งทุกกิจกรรมนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นอย่างดี
โอกาสนี้ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียน ความโดยสรุปว่า เมื่อนักเรียนอยู่ในโรงเรียน คุณครูแต่ละท่าน เปรียบเสมือนสมบัติที่มีไว้ให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้าและต่อยอด เหมือนเพื่อน ๆ พี่ ๆ ของเราที่ขึ้นมารับรางวัลในวันนี้ เขาได้ค้นพบศักยภาพของตัวเองแล้ว พวกเราทุกคนก็สามารถขึ้นมาบนเวทีนี้ได้เช่นเดียวกัน ขอให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง มีทักษะทางภาษา ใส่ใจพัฒนาภาษาไทยให้ดี พูดภาษาไทยให้ถูกต้อง ไพเราะ มีมารยาทในการพูด มีมารยาทในการสัมพันธ์เจรจา คนไทยต้องพูดภาษาไทยให้ชัดเจน และดึงศักยภาพทุก ๆ ด้านที่มีอยู่ออกมา และไม่นอนหลับทับศักยภาพของตนเอง
กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในกวีเอกของโลก ดังบทกลอนที่ว่า
โลกกำเนิด เกิดก่อ กวีแก้ว
งามเพริศแพร้ว เชิงชั้น วรรณศิลป์
สุนทรภู่ คู่ฟ้า คู่ธานินทร์
ทั่วแผ่นดิน แดนสยาม นามระบือ
จากวันวาน ผ่านพ้น จนวันนี้
งานกวี ยังคงอยู่ คู่หนังสือ
ทรงคุณค่า มากล้น จนคนลือ
โลกเชิดชู สุนทรภู่ ยอดครูกานท์

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 1

IMG_6051 IMG_6056 IMG_6060 IMG_6063

                                                                                                 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 1 พร้อมมอบเข็มให้กับสมาชิกยุวกาชาดใหม่ เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมเลารา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนยุวกาชาดเข้าร่วม โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี
ในช่วงแรก คุณครูชิตชนก กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ความโดยสรุปว่า โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้จัดให้มีพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมีสมาชิกยุวกาชาดระดับ 1 จำนวน 199 คน จึงได้จัดให้มีพิธีเข้าประจำหมู่ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความสำนึกและรับผิดชอบในหน้าที่ของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด มีสิทธิ์ที่จะประดับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเข้าเป็นสมาชิกยุวกาชาด และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน รวมถึงเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีแก่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ในอันที่จะได้ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมกิจการ ยุวกาชาด
ต่อมาคุณครูศรีตะลาเป็นผู้อ่านคำแถลงสภากาชาดไทย และคุณครูศุภมาสทำพิธีถามสมาชิกยุวกาชาด หลังจากนั้น ประธานในพิธี คณะซิสเตอร์และครูยุวกาชาดได้มอบเข็มเครื่องหมายใหแกสมาชิกยุวกาชาดใหม่ ตามลำดับ
โอกาสนี้ ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ประธานในพิธี มอบโอวาทเพื่อเป็นกำลังใจแก่สมาชิกยุวกาชาดใหม่ ความโดยสรุปว่า กลุ่มยุวกาชาดเป็นกลุ่มที่สำคัญมาก เรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นองค์อุปถัมภก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราราชินีนาถ ทรงเป็นองค์สภานายิกา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการ ผู้ซึ่งเป็นรูปแบบของคนไทย ที่เราสามารถมองเห็น ติดตามและรับรู้ได้ว่าท่านเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมยุวกาชาด เพราะฉะนั้นยุวกาชาดทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ขอให้ทบทวนสิ่งที่ตนเองได้ปฏิญาณและพยายามทำสิ่งที่ได้ปฏิญาณให้เป็นความจริงขึ้นมา ไม่ได้เป็นเพียงแค่แสดงว่าฉันได้รับเข็ม แต่ฉันเป็นยุวกาชาดจริง ๆ และนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ซิสเตอร์และคุณครูทุกคนปรารถนาให้นักเรียนเป็นยุวกาชาดตามสิ่งที่นักเรียนได้ปฏิญาณ ความดีที่ได้ทำไม่ใช่ทำเพื่อใคร แต่ทำแล้วความดีนั้นจะคงอยู่คู่กับชีวิตของนักเรียนทุกคนตลอดไป ผู้ที่จะรู้และเก็บความดีของนักเรียนไว้และจะมอบความดีนั้นส่งคืนให้กับนักเรียนในชีวิตก็คือพระนั่นเอง
………………………………………….

IMG_6046 IMG_6044 IMG_6039 IMG_6033 IMG_6028 IMG_6024

“เปลี่ยนโลกให้เป็นบ้าน ด้วยหัวใจพ่อบอสโก”

         S__21118981 IMG_6004 (Large) IMG_6001 (Large) IMG_5999 (Large) IMG_5991 (Large) IMG_5988 (Large)

          โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปี 2558 ภายใต้แนวอุดมการณ์ “เปลี่ยนโลกให้เป็นบ้าน ด้วยหัวใจพ่อบอสโก” เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ บริเวณสนามโรงเรียน โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
วันนี้เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดี ที่โรงเรียนได้จัดให้มีพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนตามอุดมการณ์ประจำปี 2558 ที่ว่า “เปลี่ยนโลกให้เป็นบ้าน ด้วยหัวใจพ่อบอสโก” สามารถนำแนวอุดมการณ์ดังกล่าวมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนรู้จักพัฒนาตนเองสู่ความเป็นบุคคลสมบูรณ์แบบตามอัตลักษณ์
กิจกรรมดังกล่าว เริ่มจากขบวนหมู่สีซึ่งนำโดยคุณครูแม่สี ประธานสี คณะครูและนักเรียน เดินเข้าสู่บริเวณพิธี ด้วยเพลงพลังเยาวชนไทยซาเลเซียนและเพลงบอสโก “บิดาอาจารย์ และเพื่อนของเยาวชน” หลังจากนั้น ประธานนักเรียนนำธงโรงเรียนเข้าสู่สนาม พร้อมคณะซิสเตอร์ หมู่คณะผู้อบรม และคณะกรรมการนักเรียน โอกาสนี้ในวจนพิธีกรรมขอพรจากพระ ตัวแทนของแต่ละสีได้ถวาย “บ้าน” สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความรักความเป็นหนึ่งเดียวกัน ในการเปลี่ยนโลกให้เป็นบ้านที่น่าอยู่ เต็มเปี่ยมด้วยความอบอุ่น พร้อมที่จะต้อนรับทุกคน เฉกเช่นดวงใจของพ่อบอสโกตามลำดับดังนี้ สีฟ้า ขอมอบถวายลูกโป่ง สัญลักษณ์ของการรวมพลังในการนำความรักสู่สังคมรอบข้าง สีเหลือง ขอมอบถวาย I PAD สัญลักษณ์ของการประสานความร่วมมือด้วยสื่อเทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ สีเขียว ขอมอบถวาย ลูกบาสเกตบอล สัญลักษณ์แห่งการรวมพลังในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม และสีชมพู ขอมอบถวาย ภาพเด็กและเยาวชน สัญลักษณ์ของการเจริญเติบโตทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต พร้อมที่จะจับมือกันในการเปลี่ยนโลกในตนเองให้กลับเป็นบ้านที่น่าอยู่
จากนั้น คุณครูเสาวคนธ์ ถาวรจิตร หัวหน้างานกิจการนักเรียน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ความโดยสรุปว่า ในโอกาสที่คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ร่วมกับคณะซาเลเซียน เตรียมฉลองครบ 200 ปี แห่ง ชาตกาลของท่านนักบุญยอห์นบอสโก ที่กำลังจะมาถึงในเดือน สิงหาคมนี้ ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการจัดกิจรรมหมู่บ้านให้มีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยยึดแนวอุดุมการณ์ที่ว่า “เปลี่ยนโลกให้เป็นบ้าน ด้วยหัวใจพ่อบอสโก” ในการจัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง ให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียน ซึ่งถูกแบ่งเป็น 4 หมู่บ้านดังนี้ หมู่บ้านสีฟ้า มีพระมารดามารีย์ เป็นองค์อุปถัมภ์ ที่ปรึกษา ได้แก่ ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ครูแม่สี ได้แก่ คุณครูประนัสดา ไหวพริบ ประธานสี ได้แก่ นางสาวอาทิมา อุปถัมชาติ หมู่บ้านสีชมพู มีบุญราศีเลารา วีกุญญา เป็นองค์อุปถัมภ์ ที่ปรึกษา ได้แก่ ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม ครูแม่สี ได้แก่ คุณครูอภิญญา จรูญศิริเสถียร ประธานสี ได้แก่ นางสาวณัฐชยา แก้วมณี หมู่บ้านสีเขียว มีนักบุญยอห์น บอสโก เป็นองค์อุปถัมภ์ ที่ปรึกษา ได้แก่ ซิสเตอร์วันเพ็ญ จุ้ยเย็น ครูแม่สี ได้แก่ คุณครูอชิรญา พัฒธร ประธานสี ได้แก่ นางสาวนภัสสร บุญนวล และหมู่บ้านสีเหลือง มีนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล เป็นองค์อุปถัมภ์ ที่ปรึกษา ได้แก่ ซิสเตอร์ทิพวรรณ จารุวิภาค ครูแม่สี ได้แก่ คุณครูจารุวรรณ วิริยะสมบัติ ประธานสี ได้แก่ นางสาวณัฐสุดา คงแป้น
และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยดี บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด โรงเรียนจึงได้จัดให้มีคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นนักเรียนผู้นำเยาวชน ให้มีบทบาทร่วมมือกับคณะครูในการจัดกิจกรรมหมู่บ้านตลอดปีการศึกษา และจัดให้มีคณะกรรมการนักเรียน โดยมี นางสาวเฌอปัญญ์ จึงสิริมนตรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ดำรงตำแหน่งประธานนักเรียน ให้มีบทบาทร่วมกับคณะซิสเตอร์ คณะครูในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมอัตลักษณ์นักเรียนซาเลเซียนตลอดปีการศึกษา
โอกาสนี้ ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ให้โอวาทและกล่าวเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ความโดยสรุปว่า ดีใจที่ได้พบนักเรียนในบรรยากาศที่น่ารัก วันนี้เราได้เห็นตัวอย่างของครูที่เป็นผู้นำที่ดี นักเรียนควรจะนำมาเป็นแบบอย่างทั้งในเรื่องของความกล้าหาญและความกล้าแสดงออก เราอยากให้คนอื่นเห็นเรา หรือเราอยากเห็นคนอื่นเป็นอย่างไร เราต้องแสดงออกอย่างนั้นเสียก่อน ทั้งความน่ารัก สดใส ความมีมารยาทและการมีวาจาที่ไพเราะ ทุกคนจึงต้องร่วมกันสร้างบ้านทั้ง 4 หมู่บ้านนี้ให้เต็มไปด้วยบรรยากาศที่น่าอยู่ เป็นเหมือนแสงเทียนที่สว่างไสวและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขตลอดปี 2558 หลังจากนี้ท่านได้มอบธงโรงเรียนและเหรียญแม่พระแก่ประธานนักเรียนอย่างเป็นทางการ ตามด้วยตัวแทนแม่สีแต่ละสีที่รับมอบภาพผู้อุปถัมภ์ของสี และธงสีแก่ประธานสี นอกจากนี้คณะซสิสเตอร์และหมู่คณะผู้อบรมยังได้มอบเหรียญแม่พระแก่คณะกรรมการนักเรียนอีกด้วย
พิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้านในวันนี้ นับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกของแต่ละหมู่บ้าน ในการฝึกฝนตนเองให้บรรลุตามอุดมการณ์ดังกล่าวและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทำทุกอย่างด้วยจิตใจที่ร่าเริง ขยัน ศรัทธา ตามจิตตารมณ์ของคุณพ่อบอสโกต่อไป
…………………………………

IMG_5985 (Large) IMG_5964 (Large) IMG_5953 (Large) IMG_5926 (Large) IMG_5914 (Large) IMG_5899 (Large) IMG_5892 (Large) IMG_5891 (Large) IMG_5882 (Large) IMG_5880 (Large) IMG_5856 (Large) IMG_5849 (Large) IMG_5842 (Large) IMG_5818 (Large) IMG_5815 (Large) IMG_5805 (Large) IMG_5804 (Large) IMG_5802 (Large) IMG_5800 (Large) IMG_5795 (Large) IMG_5792 (Large) IMG_5770 (Large) IMG_5724 (Large) IMG_5718 (Large) IMG_5716 (Large) IMG_5713 (Large) IMG_0817 (Large) IMG_0795 (Large) IMG_0788 (Large) IMG_5965 (Large)

รำลึกถึงพระคุณครู

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ได้จัดพิธีรำลึกพระคุณครู ณ หอประชุมเลารา โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมในพิธี  โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ซิสเตอร์สุพีเรีย นิภา ระงับพิษ อธิการิณี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อการเรียนการสอน

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้จัดพิธีไหว้ครูมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รําลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อันแสดงถึงลักษณะนิสัยและจิตใจของผู้เรียนว่าเป็นผู้ที่มีสัมมาคารวะ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ ตามอัตลักษณ์ของนักเรียนซาเลเซียน อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงผลผลิตของการอบรมสั่งสอนวิชาความรู้ และจริยธรรมอันดีงาม ซึ่งปรากฏในการแสดงออกของนักเรียนทุกระดับชั้น  โดยในบรรยากาศแห่งความกตัญญูรู้คุณนี้ ผู้แทนนักเรียนได้นำกล่าวบทสวดไหว้ครู ขับร้องเพลงพระคุณที่สาม จากนั้นคณะครูรับพานดอกไม้และกระเช้าดอกไม้จากผู้แทนนักเรียน

โอกาสนี้ ซิสเตอร์สุพีเรีย นิภา ระงับพิษ อธิการิณี ได้มอบโอวาทให้กับนักเรียน ความโดยสรุปว่า เห็นภาพที่นักเรียนก้มลงกราบเพื่อแสดงเคารพต่อคุณครูแล้ว ทำให้นึกถึงภาพรวงข้าวที่มีเมล็ดข้าวอวบอิ่มเต็มรวง แล้วจะโน้มตัวลงต่ำมาอย่างน่ารักและมีค่าในน้ำหนักของตนเอง เปรียบเสมือนคุณธรรมของคนดีที่จะอ่อนน้อม ถ่อมตน และประพฤติตนเหมือนรวงข้าวที่สุกปลั่ง ที่ทอดยอดลงสู่แผ่นดินเสมอ อีกทั้งดอกไม้ ที่ขาดไม่ได้ในพานไหว้ครู คือ หญ้าแพรก ข้าวตอก ดอกมะเขือ และดอกเข็ม ซึ่งเป็นองค์ประกอบในพานดอกไม้ แต่ละอย่างล้วนเป็นปริศนาธรรมทั้งสิ้น หญ้าแพรก เป็นตัวแทนที่แสดงถึงความเข้มแข็ง อดทน ดอกมะเขือ แสดงถึงความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจ และดอกเข็ม ให้นักเรียนเป็นคนฉลาด (หัวแหลม) มีความเฉียบคมทางความคิด

ในช่วงบ่าย ตัวแทนคณะครู และนักเรียน ร่วมส่งต่อความสุขและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยด้วยการมอบกระเช้าดอกไม้ ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ภายใต้กิจกรรมใจประสานใจ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาทุกปี

………………………………………

IMG_5372 IMG_5382 IMG_5383 IMG_5396 IMG_5429 IMG_5436 IMG_5441 IMG_5444 IMG_5501 IMG_5512 IMG_5519 IMG_5529 IMG_5543 IMG_5549 IMG_5566

การส่งเสริมประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน…

          โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน และประธานสี ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานภายในโรงเรียน เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีค่านิยมที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน สามารถนำหลักการประชาธิปไตยมาใช้ในการปฏิบัติจริงได้ เกิดความตระหนักตลอดจนรู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ รู้หน้าที่ ซื่อสัตย์ เคารพกติกา รู้จักเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจทั้งจากทีมผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งและผู้สมัครประธานสี รวมถึงนักเรียนทุกระดับชั้นที่ร่วมใจกันไปใช้สิทธิเข้าคูหาเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามสถานที่ที่กำหนดตั้งแต่ช่วงเช้า ซึ่งบรรยากาศโดยรวมเต็มไปด้วยความคึกคักสนุกสนาน

          ต่อมาในวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน และครูแม่สีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ประธานสี พร้อมถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก โดยผลการเลือกตั้งดังกล่าว มีผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับดังนี้นางสาวเฌอปัญญ์  จึงสิริมนตรี  ประธานนักเรียน และทีม THE EST ซึ่งได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการนักเรียน นางสาวณัฐชญา  แก้วมณี         ประธานสีชมพู นางสาวอาทิมา  อุปภัมถ์ชาติ ประธานสีฟ้า  นางสาวณัฐสุดา  คงแป้น ประธานสีเหลือง และ นางสาวนภัสสร  บุญนวล ประธานสีเขียว

          ในช่วงสุดท้าย นางสาวเฌอปัญญ์  จึงสิริมนตรี กล่าวความรู้สึกที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนในปีนี้ว่า “ขอบคุณทุกคนที่ไว้ใจและให้โอกาสในการมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน สัญญาว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ให้สมกับชื่อทีม THE EST เราจะก้าวไปด้วยกันและร่วมกันพัฒนาบ้านของเราให้เป็นบ้านที่อบอุ่นที่สุด”

………………………………………….

DSC09463 IMG_0604

IMG_4980 IMG_4987

IMG_4988  IMG_5024 IMG_5030 IMG_5039

กิจกรรม แชลเลนจ์เดย์..

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ นำโดยคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมออกกำลังกาย  วันแชลเลนจ์เดย์ (Challenge Day) เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียน

มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน ‘แชลเลนจ์เดย์’ (Challenge Day) เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2526 ที่เมืองซัสคาร์ตูน ประเทศแคนาดา จากการเริ่มต้นแข่งขันในแนวท้าทายระหว่างคนในท้องถิ่น 2 แห่ง  ถัดมาในปี พ.ศ. 2536 สมาคมกีฬามวลชนนานาชาติ (Trim And Fitness International Sport For All Association : AFISA)  นำหลักการวันมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชนภายในประเทศ มาเป็นแนวทางจัดการแข่งขันกีฬามวลชนนานาชาติ ให้เป็นที่แพร่หลายทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน  จากนั้นจึงกำหนดให้วันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นวัน “แชลเลนจ์เดย์” นานาชาติ

ในประเทศไทย ให้ความสำคัญกับวันนี้  โดยเริ่มจัดมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน “แชลเลนจ์เดย์” เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2536 ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2548  ได้ถ่ายโอนมาเป็นภารกิจหลักของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจนถึงปัจจุบัน

ในการนี้ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของมหกรรมกีฬาดังกล่าว จึงกำหนดจัดมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน ขึ้น โดยในปีนี้ ตรงกับวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีคุณค่า มีคุณธรรมจริยธรรม ต่อค่านิยมอันพึงประสงค์และอัตลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน

……………………………………..

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ เข้าร่วมกับชมรมวิ่งหาดใหญ่ ในการจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง หาดใหญ่มาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 9/2558

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เข้าร่วมกับชมรมวิ่งหาดใหญ่ ในการจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง หาดใหญ่มาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 9/2558″ ประเภท FUNRUN 4 K.M. ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558  ณ สนามจิระนครหาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมาก เป็นอันดับที่ 3

 

 

S__18718733 S__18718735 S__18718736 S__18718737 S__18718738 S__18718739 S__18718740 S__18718741 S__18718742 S__18751500 S__18751502 S__19087364 S__19087366 S__19087367  S__19087371 S__19087372 S__19087375 S__19087380  S__19087390 S__19087392 S__19087394

โครงการพัฒนาผู้บริหารและครู โรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา

โครงการพัฒนาผู้บริหารและคร
โรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา
กิจกรรมอบรมการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยี
อาคาร 60 ปี โรงเรียนธิดานุเคราะห์
16-17 สิงหาคม 2557

10431440_841042745908065_5861562471480018311_n

10616221_841041215908218_772968877373462929_n

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิ๊ก

กีฬาสีสัมพันธ์ สานฝันพ่อบอสโก ประจำปีการศึกษา 2557

                 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดการแข่งขัน “กีฬาสีสัมพันธ์ สานฝันพ่อบอสโก” ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โดยมี คุณพ่อภูวนัส กิจสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ปีนี้ได้มีการเดินขบวนพาเหรดรอบเมืองหาดใหญ่ โดยเริ่มด้วยวงโยธวาฑิตของโรงเรียนแสงทองวิทยา พร้อมแห่ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 “โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 9″ ตามด้วยวงโยธวาฑิตของโรงเรียนธิดานุเคราะห์ พร้อมขบวนพาเหรดของสีชมพู สีฟ้า สีเขียว และสีเหลือง

 

10404362_822477777764562_4850758634677614110_n

10361462_822477501097923_643804409756285355_n

10358126_822479651097708_2243552034819897931_n

 

คลิ๊กชมภาพกิจกรรมทั้งหมด