Home » กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์ » ต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์
ต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์

ต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์

บรรยากาศการเตรียมตัวต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์ ที่จะถึงนี้ นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยร่วมใจกันสวมเสื้อผ้าลายดอก และชุดไทยแบบต่าง ๆ กันอย่างหลากหลาย ทำให้บรรยากาศในโรงเรียนและห้องเรียนดูมีสีสันแลดูสวยงามและน่ารัก…..

<< See more…  >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>