โครงการ China Summer Camp

โครงการ China Summer Camp

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ มีนโยบายการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะทางภาษาจีน เป็นการส่งเสริมและให้โอกาสแก่นักเรียนในการพัฒนาศักยภาพในด้านภาษา ควบคู่กับการฝึกฝนประสบการณ์ ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและแอร์โฮสเตสเบื้องต้น รวมถึงการฝึกทักษะการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ระหว่าง วันที่ 5 มีนาคม – 4 เมษายน 2561 ณ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยนักเรียนได้เรียนภาษาจีนพื้นฐาน การเรียนภาคปฏิบัติด้านการบินและการโรงแรม วัฒนธรรมจีน เช่น เรียนการนวดของจีน การตัดกระดาษ การเขียนพู่กัน กังฟู ศิลปะการชงชา เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>