Home » กิจกรรม อนุบาล » 2.วันวานที่พากเพียร สู่วัยเรียนที่ภาคภูมิ
2.วันวานที่พากเพียร สู่วัยเรียนที่ภาคภูมิ

2.วันวานที่พากเพียร สู่วัยเรียนที่ภาคภูมิ

     เช้าวันที่ 2 มีนาคมเป็นวันสุดท้ายสำหรับพี่อนุบาล 3 ที่ได้เล่าเรียนอยู่ในรั้วอนุบาลธิดานุเคราะห์แห่งนี้ วันนี้จึงเป็นวันดี ที่ทุกคนมาร่วมกัน เพื่อขอบคุณ คณะผู้ใหญ่ คณะครู คณะตัวแทนผู้ปกครอง ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนคุณพ่อคุณแม่ ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาทุกท่านมีส่วนช่วยเหลือ ให้ความรู้ ให้การอบรมสั่งสอน คอยดูแลเอาใจใส่ทุกข์ สุขเสมอมา เด็กๆจึงตั้งจิตอธิฐาน ภาวนาเพื่อผู้มีพระคุณทุกคนไม่เว้นใคร วอนขอแม่พระได้เป็นแม่และอวยพรทุกคนให้มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และวันนี้อนุบาล 3 มีการลอดซุ้ม ฟ้า-ชมพู ซึ่งเป็นเสมือนประตู เมื่อ 3 ปีที่แล้วคุณพ่อคุณแม่ได้นำมาเข้า สู่รั้วอนุบาลและบัดนี้ คุณครูผู้ทำหน้าที่อบรมสั่งสอน ได้เสร็จสิ้นการสั่งสอน เรียบร้อยแล้ว ทำการมอบลูกๆคืนแด่ คุณพ่อคุณแม่ ซึ่งวันนี้ มีคณะตัวแทนผู้ปกครองมารับหน้าที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แทนคุณพ่อคุณแม่ของทุกคน จากนั้นตัวแทนนำดอกไม้ไปมอบให้กับแม่พระ และคุณพ่อบอสโก พร้อมกับลูกๆ เป็นการขอบคุณสำหรับการอวยพร ความคุ้มครองช่วยเหลือ ที่พระได้ประทานให้กับพี่ๆอนุบาล 3 มาตลอดหลายปี จากนั้นเริ่มกล่าวขอบคุณ คณะผู้ใหญ่โดยตัวแทนนักเรียน มีการมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูผู้รับรางวัลยอดเยี่ยม โครงการ “Project Approach” มอบเหรียญรางวัล และมอบเกียรติบัตร ขอบคุณคณะตัวแทนผู้ปกครอง สุดท้ายรายการแสดงของอนุบาล 3 ในแต่ละชั้นดังนี้ … อ.3/1 เมดเล่ย์ <<< อ.3/2 รักของฉันนั้นคือเธอ <<< อ.3/3 อำลา <<< อนุบาล อ.3/4 ข้าว <<< อ.3/5 วิชาเหมือนสินค้า <<< อ.3/6 แผ่นดินของเรา <<< อ.3/7 ข้าวโพดสาลี ช่วงบ่ายคุณครูปรุงอาหารว่างพิเศษ โดยการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้เด็กๆได้ร่วมสังสรรค์กับเพื่อนๆและคุณครู อย่างมีความสุขและเต็มอิ่ม ขอขอบคุณคณะตัวแทนผู้ปกครองทุกท่าน ผู้เสียสละ และทุ่มเทให้กับกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา ตามสโลแกนประจำปี “เพาะรัก เป็นพลัง สร้างสัมพันธ์แห่งครอบครัว” ในรั้วอนุบาลธิดานุเคราะห์แห่งนี้ ขอบคุณที่มาเติมเต็มชีวิตของเด็กๆด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทำให้เด็กๆมีความสุขในการเรียน เสมือนมีคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ใกล้ๆ

<<  See more…  >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>