ขอแสดงความยินดี….

ขอแสดงความยินดี….

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฐานิญา เมธาสมิทธ์กุล ได้รับคัดเลือกไปทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น จากการเข้าค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโดยบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22-26 เมษายน พ.ศ. 2561 และนางสาวประวิชญา จันทรัตน์ รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดเขียนโครงการ “ปลูกป่าไม้ในใจคุณ” ของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด

<<  See more… >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>