English Activity

English Activity

ภาษาอังกฤษยามเช้าของน้องอนุบาล วันนี้ Teacher พาอากง อาม่า และลูกหลานไปจับจ่ายกันที่ตลาดอย่างมีความสุข และได้ความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษกันเต็มที่ ช่วงบ่ายคุณพ่อของเด็กชายชานน โชติสุวรรณ (น้องเซียน) ได้นำสิงโตชุดใหญ่มาจัดแสดงให้เด็กๆได้ฉลองตรุษจีนกันก่อนใครๆ ขอขอบคุณคุณพ่อน้องเซียนและทีมงามที่นำความสุข ความยินดีมาเป็นดังพร วันตรุษจีนให้กับเด็กทุกคน

<<  See more…  >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>