Home » กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์ » กิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี2560
กิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี2560

กิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี2560

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ร่วมกับเหล่าสภากาชาดจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารปิติมหาการุญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ กิจกรรมครั้งนี้มีคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกันบริจาค ซึ่งบรรยากาศ เต็มไปด้วยรอยยิ้ม แห่งความภาคภูมิใจ ในการร่วมทำความดี ในครั้งนี้…

<<  See  more…  >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>