แจ้งเพื่อทราบ!!!

แจ้งเพื่อทราบ!!!!!
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ลาออก ให้มารับ ปพ.1 ในวันที่ 6 เมษายน 2559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>