บริจาคโลหิต

บริจาคโลหิต

ขอเชิญผู้ปกครองและผู้สนใจ
ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 12.00 น.
ใต้อาคารปีติมหาการุญ
โรงเรียนธิดานุเคราะห์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>