Home » กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์ » ค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
ค่ายวิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา  2558

ค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

       โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ มุ่งพัฒนาความสามารถทางวิชาการ จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์” ประจำปีการศึกษา  2558 ขึ้น  ระหว่างวันที่ 29–31 ตุลาคม  2558  ณ อลงกต รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนวิทย์-คณิต กว่า 200 คนเข้าร่วม  นำทีมค่ายโดยซิสเตอร์อมรินทร์  ฤทัยคงถาวร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต  ซิสเตอร์วิรินทิพย์  อินทรแย้ม ผู้จัดการ ร่วมด้วยคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และวิทยากรจาก คณะบุคคล RLG

การอยู่ค่ายวิทยาศาสตร์ ตลอด 3 วัน 2 คืนนี้ คณะวิทยากรเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนได้พัฒนาความคิด ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการก้าวเข้าสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมทักษะกระบวนการวิทย์ฯ มุ่งทบทวนด้วยกิจกรรมแล้วเชื่อมโยงนำมาใช้กับกิจกรรมค่าย กิจกรรมรหัสล่องหน ใช้ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ของแต่ละคนมารวมกันแล้วถอดรหัสหาคำตอบของตำแหน่งที่ตั้งต่าง ๆ กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้…วัดดวง นักเรียนต้องนำความรู้จากการเข้าฐานกิจกรรมมาทบทวนตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์รอบตัว กิจกรรมแผนภาพความคิด แต่ละกลุ่มนำเสนอพร้อมทั้งสรุปความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย อีกทั้งได้ไปเยี่ยมชม โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก EGCO  รับทราบประวัติความเป็นมาของโรงไฟฟ้าขนอม และเยี่ยมชมห้องควบคุมการทำงานของโรงไฟฟ้าขนอม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สร้างสาระบนความบันเทิงให้กับชาวค่ายภายใต้งาน “The Voice Party”  ซึ่งสามารถสร้างความสนุกสนานและเสียงหัวเราะให้กับนักเรียนผ่านการแสดงในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีการประกวดขวัญใจชาวค่ายอีกด้วย

ในวันสุดท้าย คณะครูและนักเรียนได้แวะกราบสักการะองค์พระมหาธาตุ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนเดินทางกลับหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ


<< click ชมภาพกิจกรรม >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>