Home » กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์ » ธิดานุเคราะห์ ประชุมครูก่อนเปิดภาคการศึกษาที่
ธิดานุเคราะห์ ประชุมครูก่อนเปิดภาคการศึกษาที่

ธิดานุเคราะห์ ประชุมครูก่อนเปิดภาคการศึกษาที่

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดประชุมครูก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารมารีย์นิรมลทิน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมประชุม
ในช่วงแรก นับเป็นโอกาสอันดีที่คณะครูได้พบปะกับซิสเตอร์มาเรีย อัสซุนตา ซูมิโกะ อินูเอ ผู้แทนของผู้ใหญ่ระดับสูงสุดของคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยคณะครูได้ร่วมกันร้องเพลง rejoice เพื่อแทนคำขอบคุณพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ มอบช่อดอกไม้และของขวัญแก่ซิสเตอร์มาเรีย โอกาสสละเวลามาเยี่ยมเยียนชาวธิดานุเคราะห์อย่างเป็นทางการ ในการนี้ ซิสเตอร์มาเรีย ได้ให้ข้อคิดแก่คณะครู โดยมีซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้แปลจากภาษาอิตาเลียนเป็นภาษาไทย ความตอนหนึ่งโดยสรุปว่า สิ่งสำคัญที่เป็นเหตุผลให้พระสันตะปาปาฟรังซิส มีความรักต่อโรงเรียนคือ ความรักที่มีต่อครู พระองค์มีคุณครูที่ใจดี ช่วยให้พระองค์สามารถเรียนรู้ที่จะเจริญชีวิตด้วยความรัก ได้เติบโตในสังคมและพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อีกทั้งพระองค์สามารถเรียนรู้ความจริง ได้ค้นพบความยินดี ตลอดจนได้รับกำลังใจมากขึ้น ดังนั้น พวกเราในฐานะที่เป็นผู้อบรมจึงต้องพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลทั้งครบ มิใช่เพียงสติปัญญาเท่านั้น โดยอาศัยการศึกษาอบรม ซึ่งจะช่วยให้สังคมดีขึ้นได้ ซิสเตอร์ขออวยพรให้พวกเราได้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพร้อมทั้งสร้างครอบครัวให้อบอุ่น ในช่วงสุดท้ายซิสเตอร์ได้มอบของที่ระลึกให้แก่คณะครูด้วย
จากนั้น ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณี กล่าวให้โอวาทแก่คณะครู โดยกล่าวถึงคำสอนของคุณพ่อบอสโกที่มอบไว้แก่ผู้ร่วมงานของท่าน เกี่ยวกับภารกิจการอบรมเยาวชน โดยสรุปว่า เราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้เป็นนักอบรมในโรงเรียนแห่งนี้ จงเห็นอกเห็นใจกัน มีความรักใจดี ความถ่อมตน ความอ่อนโยนและความพากเพียรอดทนเป็นเสมือนเครื่องประดับตน เราจะเริ่มต้นภาคการศึกษาใหม่ของโรงเรียนด้วย พระพรของพระและความช่วยเหลือของพระมารดามารีย์อุปถัมภ์ ทั้งนี้ บทบาทหลักของโรงเรียนคือ เป็นผู้ถ่ายทอดคุณค่าการศึกษาให้แก่นักเรียน ให้เขาสามารถเดินได้ด้วยตัวเอง โดยมีครูเป็นผู้กุมมือและเป็นเพื่อนร่วมทางของเด็กแต่ละคน การศึกษาจึงไม่ใช่อาชีพแต่เป็นท่าทีและแนวทางในการดำเนินชีวิต ให้เด็กสามารถคิดเป็น ทำเป็น และนำไปใช้ในชีวิตของพวกเขาได้ 
โอกาสเดียวกันนี้อซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวถึงความสำเร็จของครูในการพัฒนาจริยธรรมแก่นักเรียน ความโดยสรุปว่า ครูสามารถสอนนักเรียนให้มีจริยธรรมสูงได้ ต้องมีลักษณะ 3 ประการคือ ครูต้องรัก หวังดีต่อเด็กอย่างจริงใจ ครูต้องอบรมสั่งสอนอย่างถูกวิธี และครูจะต้องมีจริยธรรมสูง ซึ่งการอบรมสั่งสอนอย่างถูกวิธีนั้น ครูจะต้องใช้กลไกการให้รางวัลและการลงโทษที่เหมาะสมกับอายุและประสบการณ์ มีความรู้เกี่ยวกับการอบรมสั่งสอนเด็กทั้งแบบจงใจและไม่จงใจ เหมาะสมกับวัยและโอกาส อีกทั้งครูต้องรู้จักปรับเปลี่ยนวิธีการอบรม ไม่ยึดติดวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่ไม่เกิดผล ในช่วงสุดท้าย คณะครูได้ชมวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศในองค์กร ซึ่งให้แง่คิดเรื่องการให้อภัย การให้โอกาส การให้การเริ่มต้นใหม่กับตัวเองและบุคคลรอบข้าง นับเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้เรามีชีวิตของการเป็นนักอบรมที่สมบูรณ์ขึ้น

<< click ชมภาพกิจกรรม >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>