Home » กิจกรรม อนุบาล

กิจกรรม อนุบาล

2.วันวานที่พากเพียร สู่วัยเรียนที่ภาคภูมิ

     เช้าวันที่ 2 มีนาคมเป็นวันสุดท้ายสำหรับพี่อนุบาล 3 ที่ได้เล่าเรียนอยู่ในรั้วอนุบาลธิดานุเคราะห์แห่งนี้ วันนี้จึงเป็นวันดี ที่ทุกคนมาร่วมกัน เพื่อขอบคุณ คณะผู้ใหญ่ คณะครู คณะตัวแทนผู้ปกครอง ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนคุณพ่อคุณแม่ ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาทุกท่านมีส่วนช่วยเหลือ ให้ความรู้ ให้การอบรมสั่งสอน คอยดูแลเอาใจใส่ทุกข์ สุขเสมอมา เด็กๆจึงตั้งจิตอธิฐาน ภาวนาเพื่อผู้มีพระคุณทุกคนไม่เว้นใคร วอนขอแม่พระได้เป็นแม่และอวยพรทุกคนให้มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และวันนี้อนุบาล 3 มีการลอดซุ้ม ฟ้า-ชมพู ซึ่งเป็นเสมือนประตู เมื่อ 3 ปีที่แล้วคุณพ่อคุณแม่ได้นำมาเข้า สู่รั้วอนุบาลและบัดนี้ คุณครูผู้ทำหน้าที่อบรมสั่งสอน ได้เสร็จสิ้นการสั่งสอน เรียบร้อยแล้ว ทำการมอบลูกๆคืนแด่ คุณพ่อคุณแม่ ซึ่งวันนี้ มีคณะตัวแทนผู้ปกครองมารับหน้าที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แทนคุณพ่อคุณแม่ของทุกคน จากนั้นตัวแทนนำดอกไม้ไปมอบให้กับแม่พระ และคุณพ่อบอสโก พร้อมกับลูกๆ เป็นการขอบคุณสำหรับการอวยพร ความคุ้มครองช่วยเหลือ ที่พระได้ประทานให้กับพี่ๆอนุบาล 3 มาตลอดหลายปี จากนั้นเริ่มกล่าวขอบคุณ คณะผู้ใหญ่โดยตัวแทนนักเรียน มีการมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูผู้รับรางวัลยอดเยี่ยม โครงการ “Project Approach” มอบเหรียญรางวัล และมอบเกียรติบัตร ขอบคุณคณะตัวแทนผู้ปกครอง สุดท้ายรายการแสดงของอนุบาล 3 ในแต่ละชั้นดังนี้ … อ.3/1 เมดเล่ย์ <<< อ.3/2 รักของฉันนั้นคือเธอ <<< อ.3/3 อำลา <<< อนุบาล อ.3/4 ข้าว <<< อ.3/5 วิชาเหมือนสินค้า <<< อ.3/6 แผ่นดินของเรา <<< อ.3/7 ข้าวโพดสาลี ช่วงบ่ายคุณครูปรุงอาหารว่างพิเศษ โดยการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้เด็กๆได้ร่วมสังสรรค์กับเพื่อนๆและคุณครู อย่างมีความสุขและเต็มอิ่ม ขอขอบคุณคณะตัวแทนผู้ปกครองทุกท่าน ผู้เสียสละ และทุ่มเทให้กับกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา ตามสโลแกนประจำปี “เพาะรัก เป็นพลัง สร้างสัมพันธ์แห่งครอบครัว” ในรั้วอนุบาลธิดานุเคราะห์แห่งนี้ ขอบคุณที่มาเติมเต็มชีวิตของเด็กๆด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทำให้เด็กๆมีความสุขในการเรียน เสมือนมีคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ใกล้ๆ

<<  See more…  >>

วันวารที่พากเพียร สู่วัยเรียนที่ภาคภูมิ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ น้องอนุบาล 3 ได้อำลา คณะครู เพื่อนๆ น้องๆ และแม่พระ ผู้ได้นำเด็กๆทุกคนมาอยู่ในรั้วอนุบาลธิดานุเคราะห์แห่งนี้ ขอบคุณพระเป็นเจ้าสำหรับพระพรมากมายที่ได้รับผ่านทางพระมารดามารีย์ วันเวลาแห่งความรัก ความอบอุ่น ที่เด็กๆทุกคนได้อยู่ในรั้วอนุบาลธิดานุเคราะห์แห่งนี้ กำลังผ่านพ้นไปวันเวลาที่งดงาม วันเวลาที่นำพาให้พวกหนูทุกคนได้เข้ามารับการศึกษาอบรม ด้วยความรัก ความเอาใจใส่ จากคณะซิสเตอร์ คณะคุณครูทุกท่านได้เสร็จสิ้นลงแล้วแต่ความรัก และความคุ้มครองจากองค์พระมารดามารีย์ ยังคงติดตามพวกหนูทุกคนเสมอไป……

<<  See more…  >>

English camp

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม นักเรียนอนุบาล 3 ได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษพร้อมกับ คุณครูต่างชาติ เป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ที่มากด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลินก่อนปิดภาคเรียนอย่างบริบูรณ์ ด้วยการฝึกฝน 4 ทักษะ STATION 1 songs // STATION 2 actions // STATION 3 speaking // STATION 4 games . Thank you teacher from Smart English …

<<  See more…  >>

English Activity

ภาษาอังกฤษยามเช้าของน้องอนุบาล วันนี้ Teacher พาอากง อาม่า และลูกหลานไปจับจ่ายกันที่ตลาดอย่างมีความสุข และได้ความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษกันเต็มที่ ช่วงบ่ายคุณพ่อของเด็กชายชานน โชติสุวรรณ (น้องเซียน) ได้นำสิงโตชุดใหญ่มาจัดแสดงให้เด็กๆได้ฉลองตรุษจีนกันก่อนใครๆ ขอขอบคุณคุณพ่อน้องเซียนและทีมงามที่นำความสุข ความยินดีมาเป็นดังพร วันตรุษจีนให้กับเด็กทุกคน

<<  See more…  >>

“แบ่งปันด้วยใจ”

คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู ตัวแทนนักเรียน คณะตัวแทนผู้ปกครองร่วมจัดกิจกรรม แบ่งปันด้วยใจ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านในการแบ่งปันทรัพย์ สิ่งของ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ขนม ของเล่น ยาสามัญประจำบ้าน หนังสือนิทาน เพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียน ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มีส่วนร่วมแบ่งปันความสุข ความยินดี ให้แก่เด็กนักเรียนบ้านทุ่งตำเสาทุกคน

<<  See more…  >>

“เพาะรัก…เป็นพลังสร้างสัมพันธ์แห่งครอบครัว”

น้องอนุบาลได้ร่วมพิธีปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมอาคารมารีย์รักษ์ตามสโลแกนประจำปี “เพาะรัก…เป็นพลังสร้างสัมพันธ์แห่งครอบครัว” สรรพสิ่งบนโลกล้วนมีความรักเป็นตัวขับเคลื่อน ไม่ว่าจะรักตนเอง รักครอบครัว รักเพื่อนมนุษย์ รักชาติ รักธรรมชาติ รักแผ่นดิน รักสัตว์ เป็นต้น ซึ่งเป็นความรักที่หมายถึง ความสุข ที่ไม่มีตัวตนให้สัมผัส แต่รู้สึกและรับรู้ได้ด้วย “หัวใจ” ด้วย “การให้” ด้วยใจที่ยินดี ซึ่งหมายถึงการเป็น “ผู้ได้รับ” ยินดีที่ได้รับ และรู้สึกถึงคุณค่าในชีวิตของตัวเอง ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้น ที่ได้รับ และ “ ผู้ให้ ” ให้ด้วยความเต็มใจที่จะให้ ทำให้ผู้ให้ รู้สึกถึงการเพิ่มคุณค่าของชีวิตให้กับตัวเอง ด้วยหัวใจ ที่เสียสละ และอดทน ขอขอบคุณคณะตัวแทนผู้ปกครอง และผู้ปกครอง ที่มาร่วมกันเพาะรักตลอดปีการศึกษา และเป็นพลังสานสัมพันธ์แห่งครอบครัวให้น้องๆได้มีความสุขในการมาเล่าเรียน และได้เติบโตในความรักอย่างอบอุ่นและมีศักยภาพตามวัยอย่างน่ารัก…..

<<  See more… >>

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนอนุบาล 3 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ เดินทางไปทัศนศึกษา ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองพลพัฒนาที่ ๔ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เป็นสถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาล ๙ ได้ศึกษาเรื่องต่างๆดังนี้ การเพาะกล้าไม้ การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปูนปั้น ทำกระถางจากขยะรีไซเคิล การทำอาหารปลา การเลี้ยงแพะ แกะ นกกระจอกเทศ การเลี้ยงไก่ และสถานีแปลงจำลอง ที่พระองค์ท่านมีพระราชดำริ ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต พออยู่พอกิน ประหยัด และเลี้ยงตนเองได้ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” โอกาสนี้ขอขอบคุณสำหรับความรู้มากมาย ที่ได้รับจากวิทยากรทุกท่าน และขอขอบคุณคณะตัวแทนผู้ปกครองและผู้ปกครองทุกท่านที่เสียสละเวลามาให้การดูแลรับผิดชอบตลอดการเดินทางทั้งไปและกลับอย่างสะดวกสบายและปลอดภัยทุกประการ

<<  See more…  >>

Gift room

และช่วงเวลาอันสำคัญ ในห้องของขวัญ…..มีของขวัญมากมายที่ผู้รู้ใจของน้องๆอนุบาลได้มอบให้ด้วยความรักและใจดีเสมอมา นั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่น่ารักของเด็กๆนั่นเอง ขอขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นลุงซันต้าผู้ใจดีสำหรับเด็กๆในโอกาสนี้ด้วย ดีใจจังเลย…

<<  See more…  >>

สุขสันต์วันคริสต์มาส

      ตรีวารเตรียมจิตใจต้อนรับพระกุมารเยซูผู้เสด็จมาในวันคริสต์มาส น้องๆอนุบาลได้ร่วมจิตใจภาวนาสำหรับสันติสุข สันติภาพในโลกและรับฟังข้อคิดดีๆตลอด 3 วันแห่งการรอคอย และที่สุดวันเฉลิมฉลองคริสต์มาสได้มาถึง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เสียงเพลง joy to the world และเพลง jingle bell เป็นสัญญาณบอกเวลาแห่งความร่าเริง ยินดี อันเป็นเทศกาลแห่งความสุขคริสต์มาสได้เวียนมาอีกครั้งหนึ่ง ซันตาครอสตัวน้อยๆออกมาเต้นระบำอย่างเริงร่า ตามจังหวะเสียงเพลง เรียกให้ทุกคนตื่นตา ตื่นใจ จ้องมองของขวัญในถุงของลุงซันตาครอสตัวอ้วนลงพุง jingle bell …… น้องๆอนุบาลร่วมฉลองวันคริสต์มาส เช้าวันนี้ ด้วยการภาวนาขอพระพรพิเศษแด่ ซิสเตอร์สุพีเรียทองอยู่ กิจสกุล คณะครู คณะตัวแทนผู้ปกครอง และผู้ปกครองทุกท่าน เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสพระเยซูกุมารน้อยทรงเป็นดังของขวัญ ที่มาเติมเต็มชีวิตของทุกคนให้รู้จักรักและการแบ่งปัน ในสิ่งที่ดีๆแก่กันและกัน ดังนั้นคริสต์มาส วันนี้น้องๆอนุบาลจึงขอให้พระเจ้าทรงโปรยปรายพรอันวิเศษสุดแด่ซิสเตอร์สุพีเรียทองอยู่ กิจสกุล คุณพ่อคุณแม่ และทุกคนอันเป็นที่รัก ได้มีความสุข ความสำเร็จ สมบูรณ์ พูลลาภ ในสิ่งอันพึงปรารถนา ตลอดไป จากนั้นมีการแสดงของน้องอนุบาลในชุดต่างๆอย่างน่ารักและสวยงาม ขอขอบพระคุณ ลุงซันตาครอส คุณพ่อชัยชนะ มูลแสง คุณพ่อของน้องฟูจิ อ.1/4 และผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนกิจกรรมวันคริสต์มาสของโรงเรียนในปีนี้ ในรูปแบบต่างๆ ทำให้กิจกรรมวันคริสต์มาสสำเร็จอย่างดี มีความสุข สนุกร่าเริงด้วยความยินดีกันถ้วนหน้า

<<  See more…  >>