Home » กิจกรรม อนุบาล

กิจกรรม อนุบาล

เทิดเกียรติพระสันตะปาปาฟรังซิส

อนุบาลโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมเทิดเกียรติองค์สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยมีซิสเตอร์อมรินทร์ ฤทัยคงถาวร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เด็กๆได้ภาวนาเป็นพิเศษแด่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเพื่อภารกิจของท่านจะได้บังเกิดผลอย่างอุดมสมบูรณ์ ตัวแทนนักเรียนแสดงจินตลีลาเพลง “ท่านคือแสงทองส่องโลกา”จากนั้นรับฟังโอวาทจากซิสเตอร์ ทั้งนี้เด็กๆยังได้รับรางวัลจากการประกวดคำกลอนสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา จากนั้นเด็กๆได้รับชมบทบาทสมมุติ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด นำแสดงโดยคณะครูอนุบาลที่น่ารัก

<<  See more…  >> 

ปาเจรา จริยาโหนติ

น้องๆอนุบาลร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ด้วยความรัก ความชื่นชมยินดี และกตัญญูรู้คุณต่อพระคุณ ของคุณครู ผู้เปรียบประดุจแม่พิมพ์แห่งชีวิต ผู้บรรจงสร้างสรรค์เยาว์วัยของบรรดาเด็กๆตัวน้อยๆให้เติบใหญ่ได้เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้อย่างแท้จริง ทั้งนี้สัญลักษณ์วันไหว้ครูประกอบด้วย 4 สิ่ง ดังนี้ 1. ข้าวตอก เป็นเครื่องหมายว่า สัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย 2. ดอกมะเขือ ความหมายว่าแทนความเคารพ อ่อนน้อมถ่อมตน 3. ดอกเข็ม เป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาที่ฉลาดหลักแหลม 4. หญ้าแพรก เป็นสัญลักษณ์ของความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ คิดหรือทำสิ่งใดก็จะประสบ ความสำเร็จ

<<  See  more…  >>

<<  Click VDO…  >>

“ 3rd Phuket International Taekwondo championship 2018 ”

       ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.วีรเดช สังข์ช่วย ได้รับรางวัล BRONZE MEDAL สังกัดทีม ALL STAR รุ่นอายุ 5-6 ปี เพศชาย น้ำหนัก 18 กก. Class C และด.ญ.ภัทรศรัณย์ จันทร์ขจร ได้รับรางวัล SILVER MEDAL สังกัดทีม ALL STAR รุ่นอายุ 3-4 ปี เพศหญิง น้ำหนัก 15 กก. Class C โดยการแข่งขันจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 ประเภทกีฬาเทควันโดนานาชาติภูเก็ต แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3ประจำปี 2561 ณ ยิมเนเซียมนครภูเก็ต ศูนย์กีฬาสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต มีผู้ร่วมการแข่งขันกว่า 900 คน จากทั่วประเทศไทย และจากนานาประเทศ เช่น ประเทศเกาหลี ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศรัสเซีย

<<  See more…  >>

ขอพรแม่พระเริ่มปีการศึกษา

     น้องๆอนุบาลร่วมพิธีแห่แม่พระเทิดเกียรติพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ พร้อมกับคณะผู้ใหญ่ คณะครู คณะนักเรียน คณะตัวแทนผู้ปกครอง และพี่ศิษย์เก่าทุกคนที่มีความรักและศรัทธาเลื่อมใสต่อพระแม่ เพื่อว่าการเริ่มต้นปีการศึกษาจะได้รับพระพรแห่งสุขภาพที่ดี และสติปัญญาที่แจ่มใสร่าเริงเบิกบานในการเรียนรู้ มีความรักต่อทุกคน มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้านำ ด้วยใจยินดี ตลอดปีการศึกษา

<<  See more…  >>

<< Click …  >>

2.วันวานที่พากเพียร สู่วัยเรียนที่ภาคภูมิ

     เช้าวันที่ 2 มีนาคมเป็นวันสุดท้ายสำหรับพี่อนุบาล 3 ที่ได้เล่าเรียนอยู่ในรั้วอนุบาลธิดานุเคราะห์แห่งนี้ วันนี้จึงเป็นวันดี ที่ทุกคนมาร่วมกัน เพื่อขอบคุณ คณะผู้ใหญ่ คณะครู คณะตัวแทนผู้ปกครอง ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนคุณพ่อคุณแม่ ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาทุกท่านมีส่วนช่วยเหลือ ให้ความรู้ ให้การอบรมสั่งสอน คอยดูแลเอาใจใส่ทุกข์ สุขเสมอมา เด็กๆจึงตั้งจิตอธิฐาน ภาวนาเพื่อผู้มีพระคุณทุกคนไม่เว้นใคร วอนขอแม่พระได้เป็นแม่และอวยพรทุกคนให้มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และวันนี้อนุบาล 3 มีการลอดซุ้ม ฟ้า-ชมพู ซึ่งเป็นเสมือนประตู เมื่อ 3 ปีที่แล้วคุณพ่อคุณแม่ได้นำมาเข้า สู่รั้วอนุบาลและบัดนี้ คุณครูผู้ทำหน้าที่อบรมสั่งสอน ได้เสร็จสิ้นการสั่งสอน เรียบร้อยแล้ว ทำการมอบลูกๆคืนแด่ คุณพ่อคุณแม่ ซึ่งวันนี้ มีคณะตัวแทนผู้ปกครองมารับหน้าที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แทนคุณพ่อคุณแม่ของทุกคน จากนั้นตัวแทนนำดอกไม้ไปมอบให้กับแม่พระ และคุณพ่อบอสโก พร้อมกับลูกๆ เป็นการขอบคุณสำหรับการอวยพร ความคุ้มครองช่วยเหลือ ที่พระได้ประทานให้กับพี่ๆอนุบาล 3 มาตลอดหลายปี จากนั้นเริ่มกล่าวขอบคุณ คณะผู้ใหญ่โดยตัวแทนนักเรียน มีการมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูผู้รับรางวัลยอดเยี่ยม โครงการ “Project Approach” มอบเหรียญรางวัล และมอบเกียรติบัตร ขอบคุณคณะตัวแทนผู้ปกครอง สุดท้ายรายการแสดงของอนุบาล 3 ในแต่ละชั้นดังนี้ … อ.3/1 เมดเล่ย์ <<< อ.3/2 รักของฉันนั้นคือเธอ <<< อ.3/3 อำลา <<< อนุบาล อ.3/4 ข้าว <<< อ.3/5 วิชาเหมือนสินค้า <<< อ.3/6 แผ่นดินของเรา <<< อ.3/7 ข้าวโพดสาลี ช่วงบ่ายคุณครูปรุงอาหารว่างพิเศษ โดยการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้เด็กๆได้ร่วมสังสรรค์กับเพื่อนๆและคุณครู อย่างมีความสุขและเต็มอิ่ม ขอขอบคุณคณะตัวแทนผู้ปกครองทุกท่าน ผู้เสียสละ และทุ่มเทให้กับกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา ตามสโลแกนประจำปี “เพาะรัก เป็นพลัง สร้างสัมพันธ์แห่งครอบครัว” ในรั้วอนุบาลธิดานุเคราะห์แห่งนี้ ขอบคุณที่มาเติมเต็มชีวิตของเด็กๆด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทำให้เด็กๆมีความสุขในการเรียน เสมือนมีคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ใกล้ๆ

<<  See more…  >>

วันวารที่พากเพียร สู่วัยเรียนที่ภาคภูมิ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ น้องอนุบาล 3 ได้อำลา คณะครู เพื่อนๆ น้องๆ และแม่พระ ผู้ได้นำเด็กๆทุกคนมาอยู่ในรั้วอนุบาลธิดานุเคราะห์แห่งนี้ ขอบคุณพระเป็นเจ้าสำหรับพระพรมากมายที่ได้รับผ่านทางพระมารดามารีย์ วันเวลาแห่งความรัก ความอบอุ่น ที่เด็กๆทุกคนได้อยู่ในรั้วอนุบาลธิดานุเคราะห์แห่งนี้ กำลังผ่านพ้นไปวันเวลาที่งดงาม วันเวลาที่นำพาให้พวกหนูทุกคนได้เข้ามารับการศึกษาอบรม ด้วยความรัก ความเอาใจใส่ จากคณะซิสเตอร์ คณะคุณครูทุกท่านได้เสร็จสิ้นลงแล้วแต่ความรัก และความคุ้มครองจากองค์พระมารดามารีย์ ยังคงติดตามพวกหนูทุกคนเสมอไป……

<<  See more…  >>

English camp

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม นักเรียนอนุบาล 3 ได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษพร้อมกับ คุณครูต่างชาติ เป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ที่มากด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลินก่อนปิดภาคเรียนอย่างบริบูรณ์ ด้วยการฝึกฝน 4 ทักษะ STATION 1 songs // STATION 2 actions // STATION 3 speaking // STATION 4 games . Thank you teacher from Smart English …

<<  See more…  >>

English Activity

ภาษาอังกฤษยามเช้าของน้องอนุบาล วันนี้ Teacher พาอากง อาม่า และลูกหลานไปจับจ่ายกันที่ตลาดอย่างมีความสุข และได้ความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษกันเต็มที่ ช่วงบ่ายคุณพ่อของเด็กชายชานน โชติสุวรรณ (น้องเซียน) ได้นำสิงโตชุดใหญ่มาจัดแสดงให้เด็กๆได้ฉลองตรุษจีนกันก่อนใครๆ ขอขอบคุณคุณพ่อน้องเซียนและทีมงามที่นำความสุข ความยินดีมาเป็นดังพร วันตรุษจีนให้กับเด็กทุกคน

<<  See more…  >>

“แบ่งปันด้วยใจ”

คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู ตัวแทนนักเรียน คณะตัวแทนผู้ปกครองร่วมจัดกิจกรรม แบ่งปันด้วยใจ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านในการแบ่งปันทรัพย์ สิ่งของ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ขนม ของเล่น ยาสามัญประจำบ้าน หนังสือนิทาน เพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียน ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มีส่วนร่วมแบ่งปันความสุข ความยินดี ให้แก่เด็กนักเรียนบ้านทุ่งตำเสาทุกคน

<<  See more…  >>