Home » ภาพกิจกรรม (page 5)

ภาพกิจกรรม

ขอพรแม่พระเริ่มปีการศึกษา

     น้องๆอนุบาลร่วมพิธีแห่แม่พระเทิดเกียรติพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ พร้อมกับคณะผู้ใหญ่ คณะครู คณะนักเรียน คณะตัวแทนผู้ปกครอง และพี่ศิษย์เก่าทุกคนที่มีความรักและศรัทธาเลื่อมใสต่อพระแม่ เพื่อว่าการเริ่มต้นปีการศึกษาจะได้รับพระพรแห่งสุขภาพที่ดี และสติปัญญาที่แจ่มใสร่าเริงเบิกบานในการเรียนรู้ มีความรักต่อทุกคน มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้านำ ด้วยใจยินดี ตลอดปีการศึกษา

<<  See more…  >>

<< Click …  >>

กิจกรรม “เดิน-วิ่ง มาราธอน 2018 ครั้งที่ 12”

     โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้นำคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกับชมรมวิ่งหาดใหญ่ ในการจัดกิจกรรม “ เดิน-วิ่ง หาดใหญ่มาราธอน 2018 ครั้งที่ 12 ” ประเภท FUNRUN 4 KM เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ สนามกีฬาจิระนครหาดใหญ่ เวลา 06.10 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาว์ชาวไทยมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณชีวิตที่ดีด้วยการออกกำลังกาย โดยการเดิน-วิ่ง และส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี ในท้องถิ่น โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 470 คน และได้รับรางวัล โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2


<<  See more..  >>

กิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระองค์อุปถัมภ์

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดกิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในโอกาสเริ่มต้นปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง และศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธี พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจากคุณพ่อยอห์น แปร์ติเล่ เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ เป็นประธาน ในการนี้ คุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ ได้มอบข้อคิดแก่นักเรียน และปิดท้ายด้วยคุณพ่อประพรมน้ำเสกอวยพรแก่คณะครู นักเรียน และประพรมน้ำเสกห้องเรียนและอาคารเรียนด้วย ช่วงสุดท้าย ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน ร่วมถวายจดหมายและมอบดอกไม้แด่แม่พระ และร่วมกันภาวนาเพื่อวอนขอพระพรต่าง ๆ จากพระบิดาเจ้าสวรรค์ โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของพระมารดามารีย์

<<  See more…  >>

“ค้นหาตัวตน เพื่อไปสู่ฝัน”

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดค่าย “ค้นหาตัวตน เพื่อไปสู่ฝัน” ในระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2561 โดยวันนี้นักเรียน SME ระดับชั้น ม.2/1ได้ทำกิจกรรมนอกสถานที่ ณ คณะวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะตัวแทนผู้ปกครอง…..

<<  See more…  >>

“ค้นหาตัวตน เพื่อไปสู่ฝัน”

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดค่าย “ค้นหาตัวตน เพื่อไปสู่ฝัน” ในระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2561 โดยมีซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดพิธี ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โปรแกรม SME และคณะตัวแทนผู้ปครอง ศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

<<  See more…  >>

กิจกรรม D.I.Y ค้นหาศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจ ในโครงการ กล้าดีBHH

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม D.I.Y ค้นหาศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจ ในโครงการ กล้าดี BHH จัดโดยโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ในระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร 60 ปี โรงเรียนธิดานุเคราะห์

<<  See more…  >>

ต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์

บรรยากาศการเตรียมตัวต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์ ที่จะถึงนี้ นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยร่วมใจกันสวมเสื้อผ้าลายดอก และชุดไทยแบบต่าง ๆ กันอย่างหลากหลาย ทำให้บรรยากาศในโรงเรียนและห้องเรียนดูมีสีสันแลดูสวยงามและน่ารัก…..

<< See more…  >>

พิธีรดน้ำดำหัว วันสงกราต์ ประจำปี 2561

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร เมื่อวันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 โดยผู้บริหารและคณะครูต่างร่วมใจกันสวมเสื้อลายดอกเพื่อแสดงออกถึงความเป็นไทย บรรยากาศเป็นไปอย่างครึกครื้นสนุกสนาน และต่างก็ปลื้มใจที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยต่อไป

<< See more..  >>

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

     โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม คณะที่ปรึกษาแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ประเทศไทย เป็นวิทยากร ร่วมด้วยตัวแทนคุณครู ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความผูกพันธ์ ความห่วงใยที่มีให้กัน..

<<  See more…  >>