Home » ภาพกิจกรรม (page 2)

ภาพกิจกรรม

กีฬาบาสเกตบอลนักเรียน นักศึกษา และประชาชน จ.สงขลา ประจำปี 2561

      นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 (สองเลเกมส์)
ระหว่างวันที่ 11 – 18 สิงหาคม 2561 ณ โรงยิมเนเซี่ยม วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โดยได้รับรางวัลดังนี้ รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี ทีมธิดานุเคราะห์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งมีสมาชิกในทีม คือ
1. เด็กหญิงสุพิชฌา จิตผิวงาม                         2. เด็กหญิงจิรชยา เนียมเกตุ
3.เด็กหญิงธัญชนก ว่องธรรมวิชา                     4.เด็กหญิงสุภัคชญา ลิขิตตระกาลกุล
5. เด็กหญิงณิชกานต์ สารกิจพันธ์                   6. เด็กหญิงธารทอง แก้วพิลา
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ทีมธิดานุเคราะห์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งมีสมาชิกในทีม คือ
1.นางสาวภัททิยา พนาภักดี                             2.นางสาวเตชิตา กฤตบุณยพัต
3.นางสาวปัณฑารีย์ สีดาน้อย                           4.นางสาวญาณิศา ลิขิตตระกาลกุล
5.นางสาวสุพัชญา ภูมิระวิ                                 6.เด็กหญิงวิวลี จิตนวล
นอกจากนี้ทีมกีฬาบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ยังได้เป็นตัวแทนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการแข็งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ (รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 9 ) ประจำปี 2561…

<<  See more…  >>

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์…”

     โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม โอกาสนี้ ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น โดยมีกิจกรรมสำคัญภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงเต้นประกอบเพลงของตัวแทนน้องอนุบาล และตัวแทนระดับประถม จากนั้นนักเรียนเข้าฐานกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีคุณครูและนักเรียนพี่เลี้ยงเป็นผู้คอยดูแลให้คำแนะนำซึ่งแฝงด้วยสาระความรู้และความสนุกสนานอีกทั้งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังมีวิทยากรพิเศษ อาจารย์บุญช่วย ตั้งจารุณัฐ วิทยากรอิสระจัดกิจกรรมด้านศูนย์วิทยาศาสตร์ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาให้ความรู้พร้อมให้นักเรียนทำกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ นับเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความรู้ ความสามารถและการแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี

<<  See more…  >>

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา “พระราชินีในรัชกาลที่ 9”

     โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ นำโดยซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมทำพิธีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันอาทิตย์ที่12 สิงหาคม 2561 โดยช่วงเช้า ตัวแทนคณะครูร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณถนน เสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ช่วงบ่าย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ เข้าร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแสงทองรวมทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมในงานเดินเทิดพระเกียรติ “๑๒ สิงหา มหาราชินี” โดยมีวัตถุประสงค์ให้พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี พร้อมทั้งเผยแพร่พระเกียรติคุณขององค์พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสนามโรงเรียนแสงทองวิทยา

<<  See more…  >>

วันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนธิดานุเคราะห์แผนกอนุบาล จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ณ หอประชุมอาคารมารีย์รักษ์ เพื่อเทิดเกียรติพระคุณแม่และถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ในวโรกาสที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุครบ 86 พรรษา โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครู คณะตัวแทนผู้ปกครอง ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรม เริ่มต้นด้วยการขอพรจากพระเพื่อคุณแม่ทุกๆคน โดยวันนี้มีคุณแม่ธัญลักษณ์ ลิ้มเพียรจัด ประธานตัวแทนผู้ปกครองเป็นประธานเปิดกรวย และอ่านบทอาเศียรวาท จากนั้นมีการรำถวายพระพร และการแสดงชุด “อ้อมกอดเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่” ของคณะตัวแทนผู้ปกครอง จากนั้นเป็นการแสดงรายการของน้องแต่ละระดับมอบแด่คุณแม่ที่รัก *การแสดงชุด “ รำถวายพระพร ” ระดับอนุบาล ๓ * มอบเกียรติบัตร ท่องคำกลอน * การแสดงชุด “ คำว่าแม่ ” ระดับอนุบาล ๑ * มอบเกียรติบัตร ท่องคำกลอน * การแสดงชุด “ รักแม่เท่าฟ้า ” ระดับอนุบาล ๒ * มอบเกียรติบัตร ร้องเพลง * การแสดงชุด “คนแรกที่รัก” ระดับอนุบาล ๓ * การแสดง Dancing – A Gift to you – I Love My Mummy – Good morning mama *มอบเกียรติบัตร รางวัลการแข่งขันภาษาอังกฤษชิงแชมป์ภาคใต้ ปิดพิธีด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมี

<<  See more…  >>

กราบแม่อนุบาล 3

   น้องอนุบาล 3 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ กราบคุณแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่ โดยมีคุณแม่จุฑารัตน์ งามเขต(แม่นก) มาเล่านิทานให้กับเด็กๆ รับชมการแสดงชุด “คนแรกที่รัก” เด็กๆทำท่าทางประกอบเพลง “รักแม่เท่าฟ้า” มอบการ์ดสวยๆและกราบคุณแม่ด้วยบทกลอน “มะลิหอม” มอบแด่แม่สุดที่รัก

<<  See more…  >>

กราบแม่อนุบาล 2

น้องอนุบาล 2 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ กราบคุณแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่ โดยมีคุณแม่สิริรัตน์ รัตนไชย (แม่เอม) มาเป็นนักเล่านิทาน เรื่องของขวัญวันแม่ ให้กับเด็กๆ ซึ่งของขวัญที่ดีที่สุดคือการเห็นลูกเป็นเด็กดี ตั้งใจเล่าเรียนหนังสือ และมีอนาคตที่ดี จากนั้นตัวแทนเพื่อนๆได้แสดงรีวิวประกอบเพลง 2 เพลง 1.เพลงปาป๊า -มาม๊า 2. เพลงรักคือฝันไป จากนั้นเด็กๆได้กราบคุณแม่ด้วยการร้องเพลงประกอบท่า “รักแม่เท่าฟ้า ”และบทกลอน “มะลิหอม” มอบแด่แม่ที่รักของลูกทุกคน

<<   See more…  >>

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมเลารา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ เพื่อเทิดเกียรติพระคุณแม่และถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในวโรกาสที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุครบ 86 พรรษา โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมในพิธี กิจกรรมดังกล่าวเริ่มต้นด้วยการอ่านบทอาเศียรวาท วจนพิธีกรรมขอพร การรำถวายพระพรโดยนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ตัวแทนนักเรียนขับร้องบทเพลงเกี่ยวกับวันแม่การแสดงของนักเรียน และพิธีมอบทุนการศึกษา ตามลำดับ โอกาสนี้ คุณจิรวรรณ ยกทรัพย์ ตัวแทนคุณแม่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการเลี้ยงลูก และแชร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกระหว่างลูกอยู่ต่างประเทศพร้อมทั้งฝากข้อคิดดีๆ ไว้ให้คุณแม่และลูกๆ ได้ปฏิบัติ ในช่วงสุดท้าย ลูก ๆ ทุกคน ได้ก้มลงกราบแม่พร้อมทั้งมอบพวงมาลัยแห่งความรักให้กับแม่ ซึ่งบรรยากาศกิจกรรมวันแม่ของโรงเรียนธิดานุเคราะห์ในปีนี้ เต็มเปี่ยมไปด้วยสายใยความผูกพันระหว่างแม่และลูก

<<  See more…  >>

OBEC-Sponsor Basketball Thailand Championship 2018

     โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและสปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (OBEC-Sponsor Basketball Thailand Championship 2018) รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ระหว่างวันที่ 9 – 16 กรกฎาคม 2561 ซึ่งทางโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นอายุ 15 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรุ่นอายุ 13 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ซึ่งจะไปแข่งขันในรอบชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนสตรีอ่างทองจังหวัดอ่างทอง ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 6 กันยายน 2561 ต่อไป…

<<   See more…  >>

โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา…

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกาญจนา ศุภพงศ์และเด็กหญิงณัชชา หังสพฤกษ์ ได้รับรางวัลชมเชย
โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา สาขาการสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

<<  See more… >>

การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 (TMC) ระดับประถมศึกษา

     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 (TMC) ระดับประถมศึกษา จัดโดยสมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจำประเทศไทย “International Mathematics Contest Union Thailand Secretariat” เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ผลการแข่งขันคือ…
     เด็กหญิง กัลยกร ยงคมณี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับเหรียญทอง
เด็กหญิงฐิติธรณ์ สุวรรณนิตย์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับเหรียญเงิน
เด็กหญิงอิสรีย์ สังขพันธ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงณราลี ศักดิ์ศรีบวร และ เด็กหญิงอิสรานันท์ พรพัฒนาพงศ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับเหรียญทองแดง

<<  See more…  >>