Home » ภาพกิจกรรม (page 10)

ภาพกิจกรรม

สัปดาห์พระคัมภีร์และนพวารเตรียมสมโภชแม่พระนิรมลทิน

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมสัปดาห์พระคัมภีร์และนพวารเตรียมสมโภชแม่พระนิรมลทิน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมเลารา โรงเรียนธิดานุเคราะห์
โอกาสนี้ ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีฐานต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมเรียนรู้และปฏิบัติ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานพร้อมทั้งได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่

<<  See more…  >>

กิจกรรมหมูุ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน ในหัวข้อ “พรจากฟ้า″ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 โดยมีการแสดงจากตัวแทนครู และนักเรียนมาร่วมทำกิจกรรมการแสดงอย่างหลากหลาย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน

<<  See more…  >>

กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง ร.๙

25 พฤศจิกายน 2560 เป็นนโยบายความร่วมมือของคณะผู้ใหญ่ ในกิจกรรมร่วมกัน ในโครงการ SME ธิดา และ SME แสงทอง โดยการริเริ่มของคณะผู้แทนผู้ปกครองของทั้งสองโรงเรียน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ณ ส่วนสาธารณะ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีรองนายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายก ดร.ภิเศก สายชนะพันธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และร่วมในการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ เป็นภาพแห่งความร่วมมือ ที่ได้ปลูกความดีไว้ในแผ่นดินและความทรงจำของผู้เข้าร่วมทุกกลุ่ม

พิธีเชิดชูเกียรติรางวัลพระราชทาน…

ขอแสดงความยินดี… เด็กหญิงศรัณย์รัช ชลเจริญ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันเทควันโด ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิยายน 2560

<<  See  more…  >>

พิธีเชิดชูเกียรติรางวัลพระราชทาน…

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติรางวัลพระราชทาน เพื่อแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณิชวดี กาญจนโฆษิต ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมเลารา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณวิรัช จันทร์เกิด นายกสมาคมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธี ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ความภาคภูมิใจ ปลื้มปิติ…

<<  See more…  >>

14 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมเฉลิมฉลองครบ 140 ปี การส่งธรรมทูตคณะธิดา

14 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมเฉลิมฉลองครบ 140 ปี การส่งธรรมทูตคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ชุดแรก เพื่อรำลึกถึงพระพรของพระเจ้าที่ประทานแก่เรา ผ่านทางคุณพ่อบอสโกและมาเดอร์มัสซาแรลโล ผู้ก่อตั้งคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เมื่อปี 1872 ที่มอร์เนเซประเทศอิตาลี จากที่นั่น ต้นไม้แห่งพระพร ได้แผ่กิ่งก้านสาขากว้างใหญ่ ข้ามน้ำข้ามทะเลไปดินแดนธรรมทูต ในวันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1877 ซิสเตอร์ชุดแรก จำนวน 6 ท่าน ได้ออกเดินทางไปยังประเทศอุรุกวัย ทวีปอเมริกาใต้ เพื่อหว่านเมล็ดพันธ์แห่งความรัก ทำความดีแก่เด็กและเยาวชนมากมาย จากวันนั้นจนถึงวันนี้ เป็นเวลา 140 ปี ภารกิจของคณะได้แผ่ขยายไปอีกหลายๆประเทศทั่วโลกปัจจุบันมีสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ 12,245 คน ใน 99 ประเทศ ให้เราสดุดีคุณธรรมความเสียสละ วีรกรรมชีวิตของบรรดาธรรมทูตของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ต้นไม้แห่งพระพรได้แผ่กิ่งก้านมาจนถึงประเทศสยาม ซิสเตอร์ธรรมทูต 6 ท่าน ได้แก่ ซ.มาเรีย บัลโด ซ.กราเซียลา อามาตี ซ.หลุยจีนา เด จอร์โจ ซ.จูเลีย เลาตอน ซ.อันตนเนียตา โมเรลลาโต ซ.มาเรีย อาวีโอ ได้ตัดสินใจ ละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอน บุคคลอันเป็นที่รัก เพื่อติดตามเสียงของพระ ที่เรียกและส่งพวกเขาไปยังดินแดนห่างไกลที่ไม่เคยรู้จัก…ประเทศสยาม หรือ ประเทศไทย นั่นเอง…ก่อนออกเดินทางมาเดอร์ลินดา ลูกอตตี ได้พาธรรมทูต5 ท่านไปพบคุณพ่อฟิลิป รีนัลดี ผู้สืบตำแหน่งจากคุณพ่อบอสโก เพื่อขอพรจากท่าน… เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ ออกจากท่าเรือเวนิส มุ่งหน้ายังประเทศอินเดีย แวะรับ ซ.มาเรีย อาวีโอ ซึ่งจะเป็นผู้นำธรรมทูตกลุ่มนี้ แล้วเดินทางต่อไป ถึงบางกอก ประเทศไทยในวันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1931 ใช้เวลาในการเดินทาง 1 เดือน จากนั้นเดินทางต่อด้วยเรือเล็กตามลำน้ำแม่กลอง เข้าสู่บางนกแขวก ธรรมชาติสองฝั่งเขียวชอุ่ม ซิสเตอร์ธรรมทูตได้เข้าที่พักซึ่งคุณพ่อ ซาเลเซียนจัดหาให้ เป็นบ้านไม้เก่าๆ ที่ไม่มีสิ่งอำนวยสะดวกใดๆเลย แต่ทุกคนมีความสุขและเริ่มงานทันทีทั้ง ๆ ยังไม่รู้ภาษาไทย พวกเขาใช้ภาษาใจ เข้าถึงทุกที่ ทุกคน

<< See more… >>

<<  คลิกชมคลิป…  >>

กิจกรรมฉลองมาเดอร์มัสซาแรลโล…2560

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมฉลองมาเดอร์มัสซาแรลโล “ผู้ร่วมก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์” เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนธิดานุเคราะห์ กิจกรรมฉลองมาเดอร์มัสซาแรลโลในวันนี้ หวังให้นักเรียนทุกคนได้ดำเนินชีวิตที่ร่าเริงสดใส มีความสุขและมีคุณธรรมอยู่กับสิ่งที่ดีงาม ตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและแนวทางการอบรมจากมาเดอร์มัสซาแรลโล

<<  See more…  >>

วันลอยกระทง

ลอย.. ลอยกระทง ลอย… ลอยกระทง บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ…. ลอยกระทง ประเพณีที่งดงาม ทางโรงเรียนได้จัดบรรยากาศให้เด็กๆได้มีความสุข สนุกสนานและรื่นเริง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีวันลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีที่มีมายาวนาน ตั้งแต่สมัยสุโขทัย นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ คติที่มาเกี่ยวกับวันลอยกระทงมีอยู่หลายตำนาน คือการลอยกระทง เพื่อบูชาพระแม่คงคา เป็นการแสดงการขอบคุณน้ำ เพราะมนุษย์เราอยู่ได้เพราะน้ำ …….

<<  See more…  >>

เรื่อง *พระราชา*

วันนี้น้องอนุบาล 1/2 ทำกิจกรรม Project Approach เรื่อง *พระราชา* ได้เดินทางไปทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองพลพัฒนาที่ 4 บ้านคลองหอยโข่ง เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยกัน 6 สถานี ได้แก่ 1. พันธุ์ข้าว : เรียนรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของข้าว และกระบวนการสีข้าว 2. การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 3. การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ หมูป่า แพะ เป็ด และปลา 4. การทำกระถางปูนปั้นจากผ้า 5. การทำอาหารปลา 6. ดำนา: เด็กๆได้ทำประสบการณ์ตรงในการดำนาข้าว

<<  See more…  >>