Home » ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ร่วมต้อนรับ มาร์เดอร์นิภา ระงับพิษ

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับมาร์เดอร์นิภา ระงับ โอกาสมาเยี่ยมหมู่คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์อย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ 9 – 16 กันยายน 2561 โดยรอบเช้าเป็นการต้อนรับจากนักเรียนทุกระดับชั้น และรอบเย็นเป็นการต้อนรับของคณะครู ซึ่ง บรรยากาศในวันนี้เต็มไปด้วยความรักเมตตา ความอบอุ่นที่มีให้แด่มาร์เดอร์ เสมอมา

<<  See more…  >>    

เรียงร้อย…คำรัก…กตัญญู จากนักเรียนประจำธิดานุเคราะห์

บรรยากาศวันกตัญญูของนักเรียนประจำโรงเรียนธิดานุเคราะห์ และพี่ๆ พนักงานที่ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อซิสเตอร์สุพี และคณะซิสเตอร์ เพื่อขอบพระคุณสำหรับความรัก ความห่วงใย ความใส่ใจและความปรารถนาดี เนื่องในโอกาสวันกตัญญู ประจำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ณ หอประชุมเลารา

<<  See more…  >>

เรียงร้อย ถ้อยคำรัก กตัญญจากคณะครูธิดานุเคราะห์

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 โอกาสวันแห่งพระพรพิเศษ ฉลองกตัญญู ประจำปี 2561 คณะครูโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้อยู่รวมกันพร้อมหน้าเพื่อร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณะซิสเตอร์ และขอบพระคุณสำหรับความรัก ความปรารถนาดี ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติภารกิจเพื่อเยาวชน ณ หอประชุมเลารา โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ทุกคนร่วมชมวีดิทัศน์ โดยตัวแทนคณะครูแต่ละกลุ่มสาระ แต่ละฝ่าย พูดถึงสุพีเรียด้วยถ้อยคำที่เรียบง่ายและมีความหมายจากแบบอย่างที่ดีที่ท่านแสดงให้เห็นในทุกวัน การขับร้องบทเพลงแทนคำขอบคุณ การกล่าวสุนทรพจน์และมอบของขวัญให้แก่คณะซิสเตอร์ ตลอดจนการแสดงของคุณครูที่ตั้งใจฝึกซ้อมกันมาอย่างเต็มที่ ทำให้ “ครอบครัวธิดานุเคราะห์” ในค่ำคืนนี้ เต็มเปี่ยมไปด้วยความประทับใจ รอยยิ้มและเสียงหัวเราะแห่งความสุขดังเช่นทุกปี

<<  See more…  >>

ร้อยรัก ดวงใจ มอบให้… กตัญญู

อนุบาลธิดานุเคราห์จัดกิจกรรมวันกตัญญู มอบแด่ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี คณะซิสเตอร์ คณะครู ผู้ปกครองโรงเรียนธิดานุเคราะห์ เริ่มกิจกรรมด้วยบทเพลง Mother of mine ต้อนรับท่านอธิการิณี เข้าสู่งาน ร้อยรัก ดวงใจ มอบให้… กตัญญู วจนพิธีกรรมขอพร การกล่าวสุนทรพจน์และมอบของขวัญ การแสดงของนักเรียนที่สวยงาม รวมถึงการแสดงละครเรื่อง “นักเรียน 2018” จากคณะตัวแทนผู้ปกครองที่เรียก เสียงหัวเราะ สนุกสนาน ตื่นเต้น ที่แฝงไว้ด้วยบทสอนแห่งความรัก การรู้จักอ่อนน้อมเชื่อฟัง รวมถึงบอกเป็นนัยให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างดีนะลูกๆ และบทเพลงลูกขอกราบขอบพระคุณของชมรมดนตรีที่ประสานเสียงได้อย่างไพเราะ ทั้งหมดนี้ มอบให้ท่าน …. ด้วยใจกตัญญู.

<<  See more…  >>

เรียงร้อย…คำรัก…กตัญญู จากนักเรียนธิดานุเคราะห์

นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล และคณะซิสเตอร์ เพื่อขอบพระคุณสำหรับความรัก ความห่วงใย ความใส่ใจและความปรารถนาดี เนื่องในโอกาสวันกตัญญู ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ หอประชุมเลารา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น เริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรม การกล่าวสุนทรพจน์และมอบของขวัญให้แก่คณะซิสเตอร์ การขับร้องบทเพลงแทนคำขอบคุณ ตลอดจนการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น กิจกรรมวันกตัญญูปีนี้ สร้างเสียงหัวเราะและความสนุกสนานให้กับรุ่นพี่และรุ่นน้องได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรักความห่วงใยจากคณะซิสเตอร์และคุณครูทุกท่าน

<<  See more…  >>

การแสดงวันกตัญญู ปีการศึกษา 2561 7 กันยายน 2561

การแสดงวันกตัญญู ปีการศึกษา 2561
7 กันยายน 2561

การแสดงชุด “เทวนครสี่สมัย” ตัวแทนชั้น ม.1-ม.3

การแสดงชุด “ออเจ้าเอย” ตัวแทนชั้น ป.1-ป.2

การแสดงประกอบเพลง “เทียนหมี่หมี่” ตัวแทนชั้น ป.3-ป.4

การแสดงชุด “ระบำสี่ภาค” ตัวแทนชั้น ม.4

การแสดงละครชุด “สโนว์ไวท์ 2018″ นักเรียน IEP

การแสดงชุด “อนันตกาลแห่งรัก” ตัวแทนชั้น ป.5-ป.6

การแสดงประกอบเพลง “คุ๊กกี้เสี่ยงทาย” นักเรียน SME ธิดา-แสงทอง

การแสดงชุด “ปักษ์ใต้รำซิ่ง” ตัวแทนนักเรียน ชั้น ม.5

“การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน”

     บรรยากาศการศึกษาดูงานตามโครงการการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน” เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคารมารีย์นิรมล โรงเรียนธิดานุเคราะห์หาดใหญ่

<<  See more…  >>

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด ระดับ 2

     โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด ระดับ 2 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ โดยมีคณะครูและนักเรียนยุวกาชาดเข้าร่วม โอกาสนี้ ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบโอวาทเพื่อเป็นกำลังใจแก่สมาชิกยุวกาชาด กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาดในครั้งนี้ เหล่ายุวกาชาดทุกคนได้เข้ารับการฝึกปฏิบัติจากคณะครูวิทยากร โดยในวันแรก (24 สิงหาคม) สมาชิกยุวกาชาดได้ร่วมกิจกรรมเดินทางไกล มุ่งฝึกความอดทนผสมผสานกับการเรียนรู้ในวิชาการต่าง ๆ เช่น การเดินสวนสนาม ฝึกการเข้าแถว การใช้สัญญาณนกหวีด การจำลองเหตุการณ์ผจญภัยเพื่อฝึกการแก้ปัญหา ตลอดจนปฏิบัติภารกิจและกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และในช่วงค่ำ สมาชิกยุวกาชาดร่วมกันลอดซุ้มทีละหมู่สี พร้อมทั้งนำเทียนที่ได้รับไปปักรวมกันไว้บนแผ่นตราเครื่องหมายยุวกาชาดคนละ 1 เล่ม เพื่อช่วยกันสืบสานความดีงามและแสดงออกถึงการรวมพลังอันยิ่งใหญ่จากที่สมาชิกได้มาร่วมอุดมการณ์กาชาดเดียวกัน ต่อมาในวันที่ 25 สิงหาคม สมาชิกยุวกาชาดรับการตรวจเยี่ยมที่พักจากคณะครูวิทยากร จากนั้น คณะครูและสมาชิกยุวกาชาดร่วมร้องเพลงประกอบกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสังสรรค์ชาวค่าย และพิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาดในวันนี้ ได้มีการประกาศคะแนนการอยู่ค่ายพร้อมทั้งมอบของขวัญให้กับหมู่สีที่ได้รับรางวัลและมอบธงมาตรฐานให้กับทุกหมู่สี ในช่วงสุดท้ายสมาชิกยุวกาชาดได้ร่วมกันร้องเพลงสามัคคีชุมนุม เพลงก่อนจะจากกันไปและเพลงลาก่อน อันแสดงถึงการปิดค่ายยุวกาชาดประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนธิดานุเคราะห์อย่างเป็นทางการ

<<  See more…  >>

“ค่ายสานฝัน สร้างพลัง สานสัมพันธ์ SME# 3 “

     นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ โปรแกรม SME รุ่นที่ 3 ร่วมจัดทำกิจกรรม “ค่ายสานฝัน สร้างพลัง สานสัมพันธ์ SME TN รุ่นที่ 3 “ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนธิดานุเคราะห์ เป็นประธานในพิธี การจัดค่ายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่นักเรียน ให้เกิดความรัก เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจต่อกัน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดในการศึกษาของนักเรียน ภายในค่ายมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมปลูกจิตสำนึก กิจกรรมละลายพฤติกรรมและสร้างความสามัคคี โดยครูนาถพงศ์และครูปิยะพงศ์ เสนีย์รัตนประยูร และยังได้รับเกียรติจากซิสเตอร์อมรินทร์ ฤทัยคงถาวร ได้สรุปกิจกรรมค่าย และมอบของรางวัลให้แก่กลุ่มสีฟ้าซึ่งทำคะแนนได้สูงสุดพร้อมทั้งฝากข้อคิดไว้ก่อนทำพิธีปิดค่าย

<<  See more…  >>

การแข่งขันกรีฑานักเรียนนักศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา

     โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับรางวัลดังนี้ – ถ้วยรางวัลรวมรุ่น 5 ปี (หญิง) ประเภทกรีฑา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1         - ถ้วยรางวัลรวมรุ่น 5 ปี (ชาย) ประเภทกรีฑา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

<<  See more…  >>