Home » ความภาคภูมิใจ TN

ความภาคภูมิใจ TN

ร่วมเป็นกำลังใจให้ นางสาวภัทรณิชา ดาวสดใส…

ร่วมเป็นกำลังใจให้นักเรียนในโปรแกรม SMEธิดาแสงทอง นางสาวภัทรณิชา ดาวสดใส เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ประจำปี 2561 ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย

<<  See more…  >>

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ ระดับประเทศ…

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ในรับรางวัลต่างๆดังนี้ – วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมตอนต้น ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย ระดับประเทศ – วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ – วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมตอนต้น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และรางวัลชมเชย ระดับประเทศ ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2560

<<  See more…  >>

พิธีเชิดชูเกียรติรางวัลพระราชทาน…

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติรางวัลพระราชทาน เพื่อแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณิชวดี กาญจนโฆษิต ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมเลารา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณวิรัช จันทร์เกิด นายกสมาคมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธี ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ความภาคภูมิใจ ปลื้มปิติ…

<<  See more…  >>

แสดงความยินดี! เด็กหญิงณิชวดี กาญจนโฆษิต นักเรียนรางวัลพระราชทาน

ขอแสดงความยินดี…. เด็กหญิงณิชวดี กาญจนโฆษิต ได้เข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรดา เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ซิสเตอร์ คณะครู และตัวแทนนักเรียน ไปร่วมต้อนรับ ณ สนามบินหาดใหญ่ บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความความภาคภูมิใจ

<<  See more… >>

รางวัลรองชนะเลิศ…เหรียญทองแดง

ขอแสดงความยินดี….เด็กหญิงนาดา รัชกิจพิพัฒน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ…เหรียญทองแดง และได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในการแข่งขันภาษาอังกฤษ “เพชรยอดมงกุฏ”

<<  See more…  >>

รางวัล”เยาวชนคนดีศรีนครหาดใหญ่

ขอแสดงความยินดี….เด็กหญิงณิชวดี กาญจนโฆษิต ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “เยาวชนคนดีศรีนครหาดใหญ่” โครงการเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ เมื่อวันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560

<<  See more…  >>

รับรางวัลโล่เกียรติยศ…ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวอรสุภา นวจินดาพันธุ์ ได้คะแนนอันดับที่ 1 และเด็กหญิงนาดา รัชกิจพิพัฒน์ ได้คะแนนอันดับที่ 3 ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ ท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พร้อมทุนการศึกษา

 

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุ 14,16,18 ปี

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุ 14,16,18 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดสงขลา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12-19 สิงหาคม 2560 รุ่นอายุ 14 ปีหญิง – ธิดานุเคราะห์ ชนะ ญส คะแนน 38:14 – ธิดานุเคราะห์ ชนะ วรนารีเฉลิม คะแนน 60:13 รุ่นอายุ16 ปีหญิง – ธิดานุเคราะห์ ชนะ สะเดาขรรค์ชัย คะแนน 58:15 – ธิดานุเคราะห์ ชนะ วรนารีเฉลิม คะแนน 30:20 รุ่นอายุ 14 ปีหญิง – ธิดานุเคราะห์ ชนะ ทับโกบ คะแนน 39:36 โดยรุ่นอายุ14 ปี หญิง , รุ่นอายุ 16 ปี หญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรุ่นอายุ 18 ปี หญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ(เป็นตัวแทนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 9 ประจำปี 2560)

<<  See more…  >>

แสดงความยินดี! เด็กหญิงณิชวดี กาญจนโฆษิต นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เด็กหญิงณิชวดี กาญจนโฆษิต นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

1495253909033

มาเดอร์ Yvonne เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่…

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2016 มาเดอร์ Yvonne Reungoat อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระ องค์อุปถัมภ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและเสกอาคารเรียนอนุบาล “อาคารแองเจิล” โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ร่วมกับพระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี โดยมีซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะแขวง แห่งประเทศไทย สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมพิธีจำนวนมาก

เวลา 08.30 น. คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ได้ให้การต้อนรับพระสังฆราชประธาน มาเดอร์ อีวองและแขกผู้มีเกียรติ โดยมีวงโยธวาทิตโรงเรียนแสงทอง บรรเลงเพลงสดุดีพระสังฆราชา จากนั้น พระสังฆราชเริ่มวจนพิธีกรรมเสกและอวยพร อาคาร “แองเจิล” เพื่อวอนขอพระพรจากพระเจ้า พระมารดา มารีย์ บรรดาทูตสวรรค์ทั้งหลาย ได้โปรดอำนวยพระพรภารกิจการจัดการศึกษาอบรม แก่เด็กและเยาวชน ตามจิตตารมณ์ของนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล

หลังจากนั้น ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของการสร้างอาคาร ซึ่งอาคารแองเจิล ได้เริ่มการก่อสร้างเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2558 และเสร็จสิ้นในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 ผู้เขียนแบบแปลนอาคาร ได้แก่ บริษัท ต้นคิด สถาปนิก โดย นายสันติ จิตปาโล วิศวกรโยธา นายจรัส กลักดวงจิตต์ ผู้ควบคุมงาน นายสุเมธ ละออพิพัฒน์ ผู้รับเหมา คือ บริษัท คอร์นเนอร์สโตน จำกัด โดยนายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง มีนายจรัส กลักดวงจิตต์ ดูแลด้านโครงสร้าง ใช้เวลา 14 เดือนในการก่อสร้าง ซึ่งในการก่อสร้างอาคารแองเจิลครั้งนี้ ค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งได้รับความอุปถัมภ์การสนับสนุนจากผู้มีเมตตาจิต ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ด้วยใจกว้าง และจากการจัดทำหนังสือทำเนียบรุ่น The Angel ของนักเรียนอนุบาลในปีการศึกษา 2558 โดยตัวแทนคณะผู้ปกครองอนุบาล และได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากผู้ปกครอง ห้างร้านต่าง ๆ

หลังจากการกล่าวรายงานแล้ว มาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท พร้อมด้วยพระสังฆราชประธาน และแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกันตัดริบบิ้น เปิดอาคาร “แองเจิล” นอกจากนี้ มาเดอร์อีวอง ยังได้เป็นประธานในการมอบโล่และของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณสร้างอาคาร “แองเจิล” เพื่อเป็นการขอบคุณจากคณะผู้บริหาร สำหรับความใจดีและความช่วยเหลือที่ผู้มีอุปการคุณได้มีต่อโรงเรียนด้วยดีเสมอมา 

ในช่วงสุดท้ายของพิธีเสกและเปิดอาคารแล้ว ได้มีการรำอวยพรของตัวแทนนักเรียนระดับมัธยม การแสดงชุดต่าง ๆ ของนักเรียนระดับอนุบาล และการแสดงชุดพิเศษจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งทุกชุดการแสดงล้วนเป็นการแสดงที่สวยงาม น่ารัก และเหมาะกับโอกาสอย่างแท้จริง โอกาสนี้หลังจากพิธีต่าง ๆ แล้ว พระสังฆราช มาเดอร์อีวอง และแขกผู้มีเกียรติ ได้เยี่ยมชมอาคารใหม่นี้ และเป็นพิเศษได้เยี่ยมชมห้องสมุดและห้องพัฒนาศักยภาพ ซึ่งเป็นห้องที่ทันสมัย เหมาะแก่การเรียนรู้ของเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี 
บรรยากาศของการเปิดและเสกอาคาร เป็นไปอย่างเรียบง่าย ทว่าเปี่ยมด้วยพระพรของพระเจ้า ผ่านทางความดีงามต่าง ๆ ที่นักเรียนอนุบาลและบุคลากรของโรงเรียนธิดานุเคราะห์ได้รับ เฉพาะอย่างยิ่งพระพรที่ผ่านทางผู้แทนของพระองค์ มาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท พวกเราจะจดจำและบอกเล่าให้ชนรุ่นหลังได้ฟัง และร่วมกันขอบคุณพระเจ้าตลอดไป

<<  click ชมภาพกิจกรรม >>