Home » คนเก่งโรงเรียนธิดานุเคราะห์

คนเก่งโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ร่วมเป็นกำลังใจให้ นางสาวภัทรณิชา ดาวสดใส…

ร่วมเป็นกำลังใจให้นักเรียนในโปรแกรม SMEธิดาแสงทอง นางสาวภัทรณิชา ดาวสดใส เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ประจำปี 2561 ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย

<<  See more…  >>

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ ระดับประเทศ…

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ในรับรางวัลต่างๆดังนี้ – วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมตอนต้น ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย ระดับประเทศ – วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ – วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมตอนต้น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และรางวัลชมเชย ระดับประเทศ ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2560

<<  See more…  >>

พิธีเชิดชูเกียรติรางวัลพระราชทาน…

ขอแสดงความยินดี… เด็กหญิงศรัณย์รัช ชลเจริญ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันเทควันโด ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิยายน 2560

<<  See  more…  >>

พิธีเชิดชูเกียรติรางวัลพระราชทาน…

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติรางวัลพระราชทาน เพื่อแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณิชวดี กาญจนโฆษิต ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมเลารา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณวิรัช จันทร์เกิด นายกสมาคมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธี ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ความภาคภูมิใจ ปลื้มปิติ…

<<  See more…  >>

แสดงความยินดี! เด็กหญิงณิชวดี กาญจนโฆษิต นักเรียนรางวัลพระราชทาน

ขอแสดงความยินดี…. เด็กหญิงณิชวดี กาญจนโฆษิต ได้เข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรดา เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ซิสเตอร์ คณะครู และตัวแทนนักเรียน ไปร่วมต้อนรับ ณ สนามบินหาดใหญ่ บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความความภาคภูมิใจ

<<  See more… >>

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทนนิส….

ขอแสดงความยินดี… เด็กหญิงชวิศา เจริญ และเด็กหญิงชวธิดา เจริญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีและ 12 ปี TIER A ในการแข่งขันเทนนิสรายการ THAILAND & MALAYSIA JUNIOR TENNIS CIRCUIT 2017 LEG 2 : PENANG ณ เมืองปูเลาปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย

<<  See more…  >>

รางวัลรองชนะเลิศ…เหรียญทองแดง

ขอแสดงความยินดี….เด็กหญิงนาดา รัชกิจพิพัฒน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ…เหรียญทองแดง และได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในการแข่งขันภาษาอังกฤษ “เพชรยอดมงกุฏ”

<<  See more…  >>

รับรางวัลโล่เกียรติยศ…ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวอรสุภา นวจินดาพันธุ์ ได้คะแนนอันดับที่ 1 และเด็กหญิงนาดา รัชกิจพิพัฒน์ ได้คะแนนอันดับที่ 3 ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ ท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พร้อมทุนการศึกษา