Home » กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ร่วมต้อนรับ มาร์เดอร์นิภา ระงับพิษ

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับมาร์เดอร์นิภา ระงับ โอกาสมาเยี่ยมหมู่คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์อย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ 9 – 16 กันยายน 2561 โดยรอบเช้าเป็นการต้อนรับจากนักเรียนทุกระดับชั้น และรอบเย็นเป็นการต้อนรับของคณะครู ซึ่ง บรรยากาศในวันนี้เต็มไปด้วยความรักเมตตา ความอบอุ่นที่มีให้แด่มาร์เดอร์ เสมอมา

<<  See more…  >>    

เรียงร้อย…คำรัก…กตัญญู จากนักเรียนประจำธิดานุเคราะห์

บรรยากาศวันกตัญญูของนักเรียนประจำโรงเรียนธิดานุเคราะห์ และพี่ๆ พนักงานที่ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อซิสเตอร์สุพี และคณะซิสเตอร์ เพื่อขอบพระคุณสำหรับความรัก ความห่วงใย ความใส่ใจและความปรารถนาดี เนื่องในโอกาสวันกตัญญู ประจำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ณ หอประชุมเลารา

<<  See more…  >>

เรียงร้อย ถ้อยคำรัก กตัญญจากคณะครูธิดานุเคราะห์

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 โอกาสวันแห่งพระพรพิเศษ ฉลองกตัญญู ประจำปี 2561 คณะครูโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้อยู่รวมกันพร้อมหน้าเพื่อร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณะซิสเตอร์ และขอบพระคุณสำหรับความรัก ความปรารถนาดี ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติภารกิจเพื่อเยาวชน ณ หอประชุมเลารา โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ทุกคนร่วมชมวีดิทัศน์ โดยตัวแทนคณะครูแต่ละกลุ่มสาระ แต่ละฝ่าย พูดถึงสุพีเรียด้วยถ้อยคำที่เรียบง่ายและมีความหมายจากแบบอย่างที่ดีที่ท่านแสดงให้เห็นในทุกวัน การขับร้องบทเพลงแทนคำขอบคุณ การกล่าวสุนทรพจน์และมอบของขวัญให้แก่คณะซิสเตอร์ ตลอดจนการแสดงของคุณครูที่ตั้งใจฝึกซ้อมกันมาอย่างเต็มที่ ทำให้ “ครอบครัวธิดานุเคราะห์” ในค่ำคืนนี้ เต็มเปี่ยมไปด้วยความประทับใจ รอยยิ้มและเสียงหัวเราะแห่งความสุขดังเช่นทุกปี

<<  See more…  >>

เรียงร้อย…คำรัก…กตัญญู จากนักเรียนธิดานุเคราะห์

นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล และคณะซิสเตอร์ เพื่อขอบพระคุณสำหรับความรัก ความห่วงใย ความใส่ใจและความปรารถนาดี เนื่องในโอกาสวันกตัญญู ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ หอประชุมเลารา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น เริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรม การกล่าวสุนทรพจน์และมอบของขวัญให้แก่คณะซิสเตอร์ การขับร้องบทเพลงแทนคำขอบคุณ ตลอดจนการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น กิจกรรมวันกตัญญูปีนี้ สร้างเสียงหัวเราะและความสนุกสนานให้กับรุ่นพี่และรุ่นน้องได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรักความห่วงใยจากคณะซิสเตอร์และคุณครูทุกท่าน

<<  See more…  >>

การแสดงวันกตัญญู ปีการศึกษา 2561 7 กันยายน 2561

การแสดงวันกตัญญู ปีการศึกษา 2561
7 กันยายน 2561

การแสดงชุด “เทวนครสี่สมัย” ตัวแทนชั้น ม.1-ม.3

การแสดงชุด “ออเจ้าเอย” ตัวแทนชั้น ป.1-ป.2

การแสดงประกอบเพลง “เทียนหมี่หมี่” ตัวแทนชั้น ป.3-ป.4

การแสดงชุด “ระบำสี่ภาค” ตัวแทนชั้น ม.4

การแสดงละครชุด “สโนว์ไวท์ 2018″ นักเรียน IEP

การแสดงชุด “อนันตกาลแห่งรัก” ตัวแทนชั้น ป.5-ป.6

การแสดงประกอบเพลง “คุ๊กกี้เสี่ยงทาย” นักเรียน SME ธิดา-แสงทอง

การแสดงชุด “ปักษ์ใต้รำซิ่ง” ตัวแทนนักเรียน ชั้น ม.5

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด ระดับ 2

     โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด ระดับ 2 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ โดยมีคณะครูและนักเรียนยุวกาชาดเข้าร่วม โอกาสนี้ ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบโอวาทเพื่อเป็นกำลังใจแก่สมาชิกยุวกาชาด กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาดในครั้งนี้ เหล่ายุวกาชาดทุกคนได้เข้ารับการฝึกปฏิบัติจากคณะครูวิทยากร โดยในวันแรก (24 สิงหาคม) สมาชิกยุวกาชาดได้ร่วมกิจกรรมเดินทางไกล มุ่งฝึกความอดทนผสมผสานกับการเรียนรู้ในวิชาการต่าง ๆ เช่น การเดินสวนสนาม ฝึกการเข้าแถว การใช้สัญญาณนกหวีด การจำลองเหตุการณ์ผจญภัยเพื่อฝึกการแก้ปัญหา ตลอดจนปฏิบัติภารกิจและกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และในช่วงค่ำ สมาชิกยุวกาชาดร่วมกันลอดซุ้มทีละหมู่สี พร้อมทั้งนำเทียนที่ได้รับไปปักรวมกันไว้บนแผ่นตราเครื่องหมายยุวกาชาดคนละ 1 เล่ม เพื่อช่วยกันสืบสานความดีงามและแสดงออกถึงการรวมพลังอันยิ่งใหญ่จากที่สมาชิกได้มาร่วมอุดมการณ์กาชาดเดียวกัน ต่อมาในวันที่ 25 สิงหาคม สมาชิกยุวกาชาดรับการตรวจเยี่ยมที่พักจากคณะครูวิทยากร จากนั้น คณะครูและสมาชิกยุวกาชาดร่วมร้องเพลงประกอบกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสังสรรค์ชาวค่าย และพิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาดในวันนี้ ได้มีการประกาศคะแนนการอยู่ค่ายพร้อมทั้งมอบของขวัญให้กับหมู่สีที่ได้รับรางวัลและมอบธงมาตรฐานให้กับทุกหมู่สี ในช่วงสุดท้ายสมาชิกยุวกาชาดได้ร่วมกันร้องเพลงสามัคคีชุมนุม เพลงก่อนจะจากกันไปและเพลงลาก่อน อันแสดงถึงการปิดค่ายยุวกาชาดประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนธิดานุเคราะห์อย่างเป็นทางการ

<<  See more…  >>

“ค่ายสานฝัน สร้างพลัง สานสัมพันธ์ SME# 3 “

     นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ โปรแกรม SME รุ่นที่ 3 ร่วมจัดทำกิจกรรม “ค่ายสานฝัน สร้างพลัง สานสัมพันธ์ SME TN รุ่นที่ 3 “ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนธิดานุเคราะห์ เป็นประธานในพิธี การจัดค่ายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่นักเรียน ให้เกิดความรัก เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจต่อกัน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดในการศึกษาของนักเรียน ภายในค่ายมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมปลูกจิตสำนึก กิจกรรมละลายพฤติกรรมและสร้างความสามัคคี โดยครูนาถพงศ์และครูปิยะพงศ์ เสนีย์รัตนประยูร และยังได้รับเกียรติจากซิสเตอร์อมรินทร์ ฤทัยคงถาวร ได้สรุปกิจกรรมค่าย และมอบของรางวัลให้แก่กลุ่มสีฟ้าซึ่งทำคะแนนได้สูงสุดพร้อมทั้งฝากข้อคิดไว้ก่อนทำพิธีปิดค่าย

<<  See more…  >>

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์…”

     โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม โอกาสนี้ ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น โดยมีกิจกรรมสำคัญภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงเต้นประกอบเพลงของตัวแทนน้องอนุบาล และตัวแทนระดับประถม จากนั้นนักเรียนเข้าฐานกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีคุณครูและนักเรียนพี่เลี้ยงเป็นผู้คอยดูแลให้คำแนะนำซึ่งแฝงด้วยสาระความรู้และความสนุกสนานอีกทั้งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังมีวิทยากรพิเศษ อาจารย์บุญช่วย ตั้งจารุณัฐ วิทยากรอิสระจัดกิจกรรมด้านศูนย์วิทยาศาสตร์ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาให้ความรู้พร้อมให้นักเรียนทำกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ นับเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความรู้ ความสามารถและการแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี

<<  See more…  >>

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา “พระราชินีในรัชกาลที่ 9”

     โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ นำโดยซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมทำพิธีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันอาทิตย์ที่12 สิงหาคม 2561 โดยช่วงเช้า ตัวแทนคณะครูร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณถนน เสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ช่วงบ่าย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ เข้าร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแสงทองรวมทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมในงานเดินเทิดพระเกียรติ “๑๒ สิงหา มหาราชินี” โดยมีวัตถุประสงค์ให้พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี พร้อมทั้งเผยแพร่พระเกียรติคุณขององค์พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสนามโรงเรียนแสงทองวิทยา

<<  See more…  >>

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมเลารา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ เพื่อเทิดเกียรติพระคุณแม่และถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในวโรกาสที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุครบ 86 พรรษา โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมในพิธี กิจกรรมดังกล่าวเริ่มต้นด้วยการอ่านบทอาเศียรวาท วจนพิธีกรรมขอพร การรำถวายพระพรโดยนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ตัวแทนนักเรียนขับร้องบทเพลงเกี่ยวกับวันแม่การแสดงของนักเรียน และพิธีมอบทุนการศึกษา ตามลำดับ โอกาสนี้ คุณจิรวรรณ ยกทรัพย์ ตัวแทนคุณแม่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการเลี้ยงลูก และแชร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกระหว่างลูกอยู่ต่างประเทศพร้อมทั้งฝากข้อคิดดีๆ ไว้ให้คุณแม่และลูกๆ ได้ปฏิบัติ ในช่วงสุดท้าย ลูก ๆ ทุกคน ได้ก้มลงกราบแม่พร้อมทั้งมอบพวงมาลัยแห่งความรักให้กับแม่ ซึ่งบรรยากาศกิจกรรมวันแม่ของโรงเรียนธิดานุเคราะห์ในปีนี้ เต็มเปี่ยมไปด้วยสายใยความผูกพันระหว่างแม่และลูก

<<  See more…  >>