Home » ข่าวสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ข่าวสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน ONLINE โรงเรียนธิดานุเคราะห์

ขั้นตอนที่ 1  ผู้สมัครกรอกข้อมูล

    ผู้สมัครกรอกข้อมูลในเว็บไซต์รับสมัครให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนกดปุ่ม SUBMIT

ขั้นตอนที่ 2  ผู้สมัคร PRINT ใบสมัคร

   ผู้สมัคร PRINT ใบสมัคร และ PRINT BILLPAYMENT นำไปชำระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุใน BILLPAYMENT

ขั้นตอนที่ 3  ชำระค่าสมัครสอบที่ธนาคารและรออนุมัติการชำระเงินค่าสมัครสอบ

   ชำระค่าสมัครสอบจำนวน 250 บาท ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
****  เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว ให้รอผลการอนุมัติการชำระเงิน เช้าวันถัดไป (เก็บสำเนาการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อมาติดต่อกับทางโรงเรียน)

ขั้นตอนที่ 4  PRINT บัตรประจำตัวสอบ

   รอตรวจสอบการอนุมัติการชำระค่าสมัครสอบ
****  หากได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ PRINT บัตรประจำตัวสอบและนำมาในวันสอบข้อเขียน (วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561)

<< คลิก เข้าระบบรับสมัครสอบ >>

mattayom_web2

 

anuban_web1

 

 

การแสดงวันกตัญญู ปีการศึกษา 2561 7 กันยายน 2561

การแสดงวันกตัญญู ปีการศึกษา 2561
7 กันยายน 2561

การแสดงชุด “เทวนครสี่สมัย” ตัวแทนชั้น ม.1-ม.3

การแสดงชุด “ออเจ้าเอย” ตัวแทนชั้น ป.1-ป.2

การแสดงประกอบเพลง “เทียนหมี่หมี่” ตัวแทนชั้น ป.3-ป.4

การแสดงชุด “ระบำสี่ภาค” ตัวแทนชั้น ม.4

การแสดงละครชุด “สโนว์ไวท์ 2018″ นักเรียน IEP

การแสดงชุด “อนันตกาลแห่งรัก” ตัวแทนชั้น ป.5-ป.6

การแสดงประกอบเพลง “คุ๊กกี้เสี่ยงทาย” นักเรียน SME ธิดา-แสงทอง

การแสดงชุด “ปักษ์ใต้รำซิ่ง” ตัวแทนนักเรียน ชั้น ม.5

“การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน”

     บรรยากาศการศึกษาดูงานตามโครงการการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน” เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคารมารีย์นิรมล โรงเรียนธิดานุเคราะห์หาดใหญ่

<<  See more…  >>

โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา…

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกาญจนา ศุภพงศ์และเด็กหญิงณัชชา หังสพฤกษ์ ได้รับรางวัลชมเชย
โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา สาขาการสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

<<  See more… >>

การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 (TMC) ระดับประถมศึกษา

     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 (TMC) ระดับประถมศึกษา จัดโดยสมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจำประเทศไทย “International Mathematics Contest Union Thailand Secretariat” เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ผลการแข่งขันคือ…
     เด็กหญิง กัลยกร ยงคมณี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับเหรียญทอง
เด็กหญิงฐิติธรณ์ สุวรรณนิตย์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับเหรียญเงิน
เด็กหญิงอิสรีย์ สังขพันธ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงณราลี ศักดิ์ศรีบวร และ เด็กหญิงอิสรานันท์ พรพัฒนาพงศ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับเหรียญทองแดง

<<  See more…  >>

แข่งขันเทควันโดรายการ”เมืองร้อยเกาะ สุราษฎร์ธานี เทควันโดโอเพ่น”..

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง ศรัณย์รัช ชลเจริญ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันเทควันโดรายการ”เมืองร้อยเกาะ สุราษฎร์ธานี เทควันโดโอเพ่น 2018” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี

<< See more…  >>

การชำระค่าธรรมเนียม ชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6

เรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6

กำหนดวันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ยกเว้นนักเรียนเข้าใหม่ ปี 2561)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 
กำหนดวันชำระค่าธรรมเนียม ** วันที่ 2-20 กรกฎาคม 2561 **

นักเรียนสามารถ Download BillPayment ในระบบ MIS ONLINES ตาม Link :

http://fmaonlines.com/mis/index.php/student/student

ขอบพระคุณค่ะ