Home » Uncategorized

Uncategorized

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

นักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มอบตัว วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560

เวลา 08.00 น. – 12.00 น.

นักเรียนที่สอบผ่านนักเรียนประจำ ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จำนวน 16,000.00 บาท

หากไม่มา ถือว่า สละสิทธิ์

วารสารย้อนหลัง – ปัจจุบัน

วารสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่

วารสารธิดาฯ ฉบับที่ 33 ปี 2552
วารสารธิดาฯ ฉบับที่ 33 ปี 2552
วารสารธิดาฯ ฉบับที่ 34 ปี 2553
วารสารธิดาฯ ฉบับที่ 35 ปี 2553
วารสารธิดาฯ ฉบับที่ 36 ปี 2554
วารสารธิดาฯ ฉบับที่ 37 ปี 2554
วารสารธิดาฯ ฉบับที่ 38 ปี 2555
วารสารธิดาฯ ฉบับที่ 39 ปี 2555
วารสารธิดาฯ ฉบับที่ 40 ปี 2556
วารสารธิดาฯ ฉบับที่ 41 ปี 2556
วารสารธิดาฯ ฉบับที่ 42 ปี 2557
วารสารธิดาฯ ฉบับที่ 43 ปี 2557
วารสารธิดาฯ ฉบับที่ 44 ปี 2558
วารสารธิดาฯ ฉบับที่ 45 ปี 2558
วารสารธิดาฯ ฉบับที่ 46 ปี 2559
วารสารธิดาฯ ฉบับที่ 47 ปี 2559
วารสารธิดาฯ ฉบับที่ 48 ปี 2560

 

โรงเรียนวิทยาพิพัฒน์ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน นักเรียนชั้นอนุบาล และประถมศึกษา

2 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวิทยาพิพัฒน์ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน นักเรียนชั้นอนุบาล และประถมศึกษา

กิจกรรมวันแม่ 11 สิงหาคม 2559

   โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมเลารา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ เพื่อเทิดเกียรติพระคุณแม่และถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในวโรกาสที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา โดยในปีนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก คุณเกษณี อำไพชัยโชค ตัวแทนคุณแม่นักเรียน เป็นประธานเปิดกรวยถวายพระพร พร้อมกันนี้ มีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมในพิธี
กิจกรรมดังกล่าวเริ่มต้นด้วยการอ่านบทอาเศียรวาท วจนพิธีกรรมขอพร การรำถวายพระพรโดยนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ตัวแทนนักเรียนอ่านคำประพันธ์ชนะเลิศการประกวดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตัวแทนนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขับร้องบทเพลงหนึ่งเดียคือแม่ ตัวแทนนักเรียนอ่านคำประพันธ์ชนะเลิศการประกวดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ร้องเพลงภาษาอังกฤษ ตัวแทนนักเรียนอ่านสุนทรพจนธ์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร้องเพลงภาษาจีน และพิธีมอบทุนการศึกษา ตามลำดับ
โอกาสนี้ คุณเกษณี อำไพชัยโชค ตัวแทนคุณแม่นักเรียน ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการเลี้ยงลูก
ในช่วงสุดท้าย ลูก ๆ ทุกคน ได้ก้มลงกราบแม่พร้อมทั้งมอบพวงมาลัยแห่งความรักให้กับแม่ ซึ่งบรรยากาศกิจกรรมวันแม่ของโรงเรียนธิดานุเคราะห์ในปีนี้ เต็มเปี่ยมไปด้วยสายใยความผูกพันระหว่างแม่และลูก

 

<<  Click ชมภาพกิจกรรม >>

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา – วันเข้าพรรษา เด็กนักเรียนอนุบาล

               กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา – วันเข้าพรรษา เด็กนักเรียนอนุบาล คุณครูพร้อมทั้งตัวแทนผู้ปกครองร่วมกันนำอาหาร เครื่องสังฆภัณฑ์ต่างๆ ไปถวายวัดปากน้ำ เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันเข้าพรรษา IMG_3931

IMG_3933

IMG_3936

IMG_3941

IMG_3943

IMG_3944

IMG_3946

IMG_3947

IMG_3948

IMG_3950

IMG_3951

IMG_3952

IMG_3953

IMG_3954

IMG_3957

IMG_3958

IMG_3959

IMG_3960

IMG_3961

IMG_3963

IMG_3965

IMG_3966

IMG_3967

IMG_3968

IMG_3970

IMG_3972

IMG_3973

IMG_8751

IMG_8782

IMG_8855

IMG_8882

IMG_8950

IMG_8981

ร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

ร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

      ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งสำนักราชเลขาธิการ ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลี พระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อการจัดงานว่า
“การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี”   “The Seventieth Anniversary Celebrations of His Majesty’s Accession to the Throne”
      เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสอดคล้องกับการจัดงานของรัฐบาล ทางโรงเรียนธิดา นุเคราะห์ จึงได้จัดกิจกรรมร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานดังกล่าว โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน

      โดยตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.  ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณี ประธานในพิธี ถวายพานพุ่มและเปิดกรวยถวายราชสักการะต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำผู้เข้าร่วมพิธี ถวายความเคารพ จากนั้นทุกคนได้ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา ซึ่งบรรเลงโดยวงโยธวาทิตของโรงเรียน มีการอ่านบทอาเศียรวาทและวจนพิธีกรรม วอนขอพระพรอันประเสริฐสูงสุดจากพระบิดาเจ้าสวรรค์แด่พระองค์ท่าน ให้ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไปตราบนานเท่านาน ด้วยดวงใจที่กตัญญูรู้คุณ 
      ในช่วงสุดท้ายของพิธี ทุกคนร่วมรับชมสารคดี ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ สุขทั้งแผ่นดิน และขับร้องบทเพลง ในหลวงของแผ่นดิน ซึ่งพระราชกรณียกิจมากมายที่พระองค์ทรงปฏิบัติเพื่อคนไทยนั้น ต่างนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองแก่พสกนิกรทุกชนชั้นและสู่ประเทศชาติตลอดมา….

      และเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ทางโรงเรียนได้ประดับธงตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ตามอาคารและสถานที่ตามความเหมาะสม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

<<ชมภาพกิจกรรม>>

โปรแกรมการเรียน IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

วัน เดือน ปี เนื้อหาโปรแกรม IEP
20กุมภาพันธ์ 2560 Math  : -  Exam  Review

Science  : -  Unit  7 : Continued

Workbook  pg.  70 – 72

Social  : -  Exam  Prep

21กุมภาพันธ์ 2560 Math  : -  Exam  Review

Social  : -  Environment  and  Climate  Quiz

English  : -  Unit  11  Test

22กุมภาพันธ์ 2560  Science  : -  Unit  7 : Our  Blue  Sky  Test Math  : -  Exam  Review

English  : -  Exam  Review

23กุมภาพันธ์ 2560 Math  : -  Exam

Science  : -  Exam

24กุมภาพันธ์ 2560  English  : -  Exam Social  : -  Exam