Home » Author Archives: admin

Author Archives: admin

“ธิดานุเคราะห์…กีฬาสีสัมพันธ์…”

     โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน… “กีฬาสีสัมพันธ์” ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียน โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วม และได้รับเกียรติจาก นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ซึ่งเริ่มด้วยการเดินขบวนพาเหรดไปตามถนนสายหลักของ อ.หาดใหญ่ ในช่วงเช้า ภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์อย่างตระการตา นำขบวนพาเหรดโดยวงโยธวาฑิตของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ในปีนี้มาพร้อมกับอากาศที่เป็นใจ ท้องฟ้าสดใส อากาศไม่ร้อนมากนัก โดยในทุก ๆ ครั้ง เรามักจะได้เห็นภาพบรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคีที่มาพร้อมกับความมุ่งมั่น ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวธิดานุเคราะห์เสมอ ภาพกองเชียร์นั่งชมและร้องเพลงเชียร์กันดังกึกก้อง ภาพสีสันของเชียร์ลีดเดอร์แต่ละหมู่สีที่สวยงาม มุ่งมั่น จริงจัง ภาพสวัสดิการของทุกสี ที่ทำหน้าที่ของตัวเองกันอย่างตั้งใจและขะมักเขม้น เต็มที่ถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อย แต่ทุกคนยังมีรอยยิ้มให้กันเสมอ หลังจากนี้ ได้มีการแสดงของวงโยธาวาทิตของโรงเรียนที่พร้อมเพรียง สง่างาม สมกับการฝึกฝนอย่างทุ่มเทและตั้งใจของสมาชิกทุกคน นอกจากนั้นมีการเต้นเปิดสนามประกอบเพลงของนักเรียนระดับชั้น ป.1 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นับเป็นการเปิดสนามการแข่งขันกีฬาที่สนุกสนาน มีชีวชีวาและสร้างความประทับใจให้แก่ทุกคน ทั้งในช่วงเช้านี้เอง ทางโรงเรียนยังได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ฉันท์ครอบครัวที่มีตัวแทนคณะซิสเตอร์ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมถึงกรีฑาประเภทลู่ของนักเรียนรุ่นต่าง ๆ อีกด้วย ในช่วงบ่าย ได้มีการประชันเชียร์ของแต่ละสี ซึ่งเป็นดังสีสรรและความมุ่งหวังของแต่ละสี ที่จะทำให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีและมีคุณค่ามากที่สุด โดยการประชันเชียร์ ซึ่งแต่ละสีได้ทำอย่างเต็มความสามารถ สร้างสรรค์ งดงาม พร้อมเพรียง และถ่ายทอดค่านิยมตามหัวข้อที่ได้รับอย่างตรงประเด็น การแข่งขันกีฬาสีในปีนี้ผ่านไปพร้อมกับรอยยิ้มและความสนุกสนานของทุกคน ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ ในช่วงสุดท้าย คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนทุก ๆ คน ได้ร่วมกันขับร้องเพลง สามัคคีชุมนุม และเพลงสรรเสริญพระบารมี กันอย่างพร้อมเพรียง…

<<  See more…  >>

เทิดเกียรติพระสันตะปาปาฟรังซิส

อนุบาลโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมเทิดเกียรติองค์สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยมีซิสเตอร์อมรินทร์ ฤทัยคงถาวร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เด็กๆได้ภาวนาเป็นพิเศษแด่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเพื่อภารกิจของท่านจะได้บังเกิดผลอย่างอุดมสมบูรณ์ ตัวแทนนักเรียนแสดงจินตลีลาเพลง “ท่านคือแสงทองส่องโลกา”จากนั้นรับฟังโอวาทจากซิสเตอร์ ทั้งนี้เด็กๆยังได้รับรางวัลจากการประกวดคำกลอนสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา จากนั้นเด็กๆได้รับชมบทบาทสมมุติ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด นำแสดงโดยคณะครูอนุบาลที่น่ารัก

<<  See more…  >> 

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ…

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ นำคณะครูและนักเรียนเนตรนารีเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และเดินสวนสนาม เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

<<  See more…  >>

ค่ายกลางวันยุวกาชาด ระดับ 2…

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายกลางวันยุวกาชาด ระดับ 2 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี กิจกรรมการอยู่ค่ายกลางวันยุวกาชาดในครั้งนี้ เหล่ายุวกาชาดทุกคนได้ฝึกปฏิบัติตามคำสั่งของวิทยากร เช่น การเข้าแถวแบบต่าง ๆ ฝึกระเบียบวินัยในตนเองและการปฏิบัติตามระเบียบของการอยู่ค่าย ฝึกปฏิบัติการเดินสวนสนามที่ถูกต้อง ตลอดจนปฏิบัติภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทำให้การอยู่ค่ายในวันนี้ ประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมายเป็นอย่างดี

<<  See more…  >>

การชำระค่าธรรมเนียม ชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6

เรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6

กำหนดวันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ยกเว้นนักเรียนเข้าใหม่ ปี 2561)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 
กำหนดวันชำระค่าธรรมเนียม ** วันที่ 2-20 กรกฎาคม 2561 **

นักเรียนสามารถ Download BillPayment ในระบบ MIS ONLINES ตาม Link :

http://fmaonlines.com/mis/index.php/student/student

ขอบพระคุณค่ะ

เทิดเกียรติองค์สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมเทิดเกียรติองค์สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยมีซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งประกอบด้วย การทำวจนพิธีกรรม การแสดงจินตลีลา และการตอบคำถาม ตลอดจนรับฟังโอวาทจากคณะซิสเตอร์ กิจกรรมดังกล่าว นับเป็นกิจกรรมที่รวมใจนักเรียนทุกคนให้ร่วมกันสวดภาวนา และขับร้องบทเพลงด้วยความพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปา ดังคำสอนของนักบุญยอห์น บอสโก บิดาและอาจารย์ของเยาวชน

<<  See more…  >>

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนตรนารี ม.2

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561 โดยนักเรียนเนตรนารี ระดับชั้น ม.2 ร่วมใจกันเก็บขยะรอบๆ บริเวรโรงเรียน

<<  See more…  >>

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก และคุณครูวิศรุต ได้อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยความเต็มใจ…

<<  See more…  >>

น้อมรำลึก กวีสี่แผ่นดิน…

น้อมรำลึก กวีสี่แผ่นดิน… โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ร่วมน้อมรำลึก กวีสี่แผ่นดิน “สุนทรภู่” ประจำปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 โดยมีซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การอ่านคำประพันธ์พร้อมทั้งประวัติและผลงาน การจัดบอร์ดเทิดเกียรติสุนทรภู่ การประกวดคัดลายมือ การประกวดแต่งคำประพันธ์ การแสดงละคร การแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีของสุนทรภู่และการตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติของสุนทรภู่ ซึ่งทุกกิจกรรมนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นอย่างดี กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในกวีเอกของโลก

<<  See more…  >>

กิจกรรมเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 1

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 1 เมื่อวันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมเลารา โดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมทั้งมอบเข็มให้กับนักเรียน

<<  See more…  >>