• เด็กหญิงกนก ศิริลัภยานนท์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยรางวัล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ วิชาวิทยาศาสตร์ ประเภทบุคคล ระดับประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  • 10 อันดับแรก การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ชิงแชมป์ ภาคใต้ ครั้งที่ 22 (English Contest XXII)

  • ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงปิยาภา ดิสนีเวทย์ ได้รับเหรียบทองโอลิมปิก โครงการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IJSO) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ เมืองแทกู ประเทศเกาหลีใต้

  • ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน โครงการทดสอบ Pre-ม.ต้น-Gifted & EP

  • ขอแสดงความยินดี นักเรียนโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2558

  • ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงณัฐชา เหม่ฬิหวาง ศิริโชติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษชิงแชมป์ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 22 (English Contest) ปีการศึกษา 2558

  • โครงการ SME

    โครงการ SME

    เว็บไซต์โครงการ SME โรงเรียนธิดานุเคราะห์ – โรงเรียนแสงทองวิทยา รับสมัครสอบออนไลน์ SME ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดขั้นตอนการสมัคร  ดูรายละเอียดการสอบ   Read More »