• ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดอันดับ 1 ใน 10 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษชิงแชมป์ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 23 (English Contest XXIII) ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นอนุบาล 1-3

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดอันดับ 1 ใน 10 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษชิงแชมป์ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 23 (English Contest XXIII) ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นอนุบาล 1-3

 • ขอแสดงความยินดี เด็กหญิง ภัทรณิชา ดาวสดใส ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันคณิคศาสตร์นานาชาติ 2016 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

 • อุดมการณ์ประจำปี 2559

 • ตัวแทนในฐานะยุวทูต เทศบาลนครหาดใหญ่ เผยแผ่วัฒนธรรม ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณะรัฐประชาชนจีน 18-21 พฤษภาคม 2559

 • ผลการสอบระดับประเทศจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ปีการศึกษา 2558

 • ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 1-11 ธันวาคม 2559

 • ผลการสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโดยุวชน เยาวชน

 • เด็กหญิงณิชวดี กาญจนโฆษิต เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน

 • โครงการ SME

  โครงการ SME

  เว็บไซต์โครงการ SME โรงเรียนธิดานุเคราะห์ – โรงเรียนแสงทองวิทยา รับสมัครสอบออนไลน์ SME ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดขั้นตอนการสมัคร  ดูรายละเอียดการสอบ   Read More »