ฝ่ายบุคลากร  โรงเรียนธิดานุเคราะห์
 

 

หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นางรัตนา  สัตยวินิจ

งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร

 

งานพัฒนาบุคลากร

นางรัตนา  สัตยวินิจ

งานสวัสดิการ

ซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน

THIDANUKHRO SCHOOL
5 Saengsri Road Hatyai Songkhla 90110
Tel : 074232052 Fax : 074239522

E-mail : thida@thida.ac.th
Webmaster : webmaster@thida.ac.th