โรงเรียนในเครือ ธมอ.
e-book


ที่มา : http://www.fma.or.th/portal/
ความคิดเห็น
เว็บธิดาฯ เป็นอย่างไร???
 
Loginสถิติจำนวนผู้เข้าชม

เสื้อเปิดอาคาร 60 ปี และฉลอง 200 ปีวันเกิดคุณพ่อบอสโก

ท่านสามารถสั่งจองเสื้อ
"เปิดอาคาร 60 ปี และฉลอง 200 ปีวันเกิดคุณพ่อบอสโก"
ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  074-232052

<< DOWNLOAD เพลงบิดาอาจารย์เพื่อนของเยาวชนและ Backing Track >>

<< DOWNLOAD เนื้อหา Tablet ม.2>>
Password

นักเรียนที่ลงโปรแกรมไม่ได้ 
เมื่อ download file สกุล .rar ให้ทำการ แตกไฟล์ ก่อน
และทำตามคู่มือที่แนบมา

Download คู่มือ

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
ชั้น อนุบาล1

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2558

รับสมัครครูผู้สอน
เอกชีววิทยา
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท
พร้อมใบประกอบวิชาชีพครู

รับสมัครด้วยตนเอง
ห้องประชาสัมพันธ์
โรงเรียนธิดานุเคราะห์

ผลการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓)

เด็กหญิงรุจาภา อำนวยสมบัติ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓)
<< ชมคลิป ความสามารถของน้องรุจาภา บน youtube >>

 

 

 

 

 

ผลการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓)
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่
เด็กหญิงรุจาภา  อำนวยสมบัติ
โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จังหวัดสงขลา
ได้รับถ้วยรางวัล เหรียญทองคำแท้ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
สถานศึกษาได้รับโล่รางวัล ครูผู้ควบคุมได้รับเหรียญและเกียรติบัตร ผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร

 

<< คลิก ชมภาพกิจกรรม >>

 

ปฏิทินกิจกรรมเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2557

ดือนตุลาคม 2557
 พ. 1 ต.ค. ป.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/57
ศ. 3 ต.ค. ป.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/57 
ส. 4-อา 5 ต.ค. ค่ายบูรณาการ
จ. 6-อ.7 ต.ค. ค่ายคณิตศาสตร์ ม.1
พฤ. 9 ต.ค. ค่ายภาษาอังกฤษ ม.1
พฤ. 9-11 ต.ค. อบรมครูยุวกาชาด
จ. 20 ต.ค. เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 พฤ. 23 ต.ค. หยุดเรียน วันปิยมหาราช
 ส. 25 ต.ค. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 1-3 (9.00 น.- 11.30 น.)
 จ. 27 ต.ค. ประชุมผู้ปกครอง ป.1-ป.2
 อ. 28 ต.ค. ประชุมผู้ปกครอง ป.3-ป.4
 พ. 29 ต.ค. ประชุมผู้ปกครอง ป.5-ป.6
 อ. 30 ต.ค. ประชุมผู้ปกครอง ม.1-ม.4 / กิจกรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์ (ม.2)
 ศ. 31 ต.ค. ประชุมผู้ปกครอง ม.2-ม.3
ดือนพฤศจิกายน 2557
 จ. 3 พ.ย. ประชุมผู้ปกครอง ม.5-ม.6
 พฤ. 6 พ.ย. กิจกรรมวันลอยกระทง
 ศ. 14 พ.ย. กิจกรรมเทิดเกียรติมาเดอร์มัสซาแรลโล / กิจกรรมกบนอกกะลา
 จ. 24 พ.ย. กิจกรรมวันวชิราวุธและสถาปนาลูกเสือ / ม.6 สอบปลายภาค 2/2557
 พ. 26 พ.ย. ม.6 สอบปลายภาค 2/2557
 ศ. 28 พ.ย. ม.6 สอบปลายภาค 2/2557
 
 

ร่วมแสดงความยินดี รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9

วันที่ 15 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น.
ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี
ผู้อำนวยการโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ สงขลา  
เป็นผู้แทนโรงเรียน ในการรับมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน
พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
จาก
องคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ
ผู้แทนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในโครงการ
ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9
โดยมีบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พร้อมผู้บริหารระดับสูง ได้ร่วมเป็นสักขีพยาน
 
ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557
นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ร่วมจัดนิทรรศการ
ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน  ที่ผ่านมา โดยคณะครูและนักเรียนในโครงการ

<< คลิก... ชมภาพบรรยากาศ >>


ONET ปี 2555

โรงเรียนธิดานุเคราะห์

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2555

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับเหรียญเงิน

โรงเรียนธิดานุเคราะห์

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2555

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับเหรียญเงิน

โรงเรียนธิดานุเคราะห์

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2555

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับเหรียญทองแดง

ข่าวสารจากธิดาฯ

ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียนชั้นม.6
ปีการศึกษา 2555

สรุปผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียนชั้นม.6 
ปีการศึกษา 2555

*****************************

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ ๕๐


*****************************

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ ๕๐

*****************************

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ๒๕๔๖

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ๒๕๕๓


*****************************

คนเก่งธิดานุเคราะห์


สาระสังคมศึกษาฯ
เด็กหญิงอภิญญา ทิพย์สุเนตร, เด็กหญิงณิชาภา ปิติรัตนวรนาท, เด็กหญิงภัทรา ลิงเกิ้ล, เด็กหญิงอมรพันธ์ ตรีรัญเพ็ชร และเด็กหญิงจิรัสยา สายวารี
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการตอบปัญหาศาสนาเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดสงขลา
วันที่ 25 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุม ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดสงขลา ประำำจำปี 2555 รุ่นอายุ 14 ปี
เด็กหญิงสรัลพร เกตุสุวรรณ
เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟ ดังนี้ - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เด็กหญิงอัญชญา เกตุแก้ว
เป็นตัวแทนเยาวชนไทย จากสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทย แข่งขัน 2012 National Junior Disability Championship รัฐอริโซนา เมืองเมซา ประเทศสหรัฐอเมริกา
สาระศิลปะ
เด็กหญิงสลิล แสงอัมพร, เด็กหญิงภาณิชา โชตินันทน์, เด็กหญิงปริพัตร ชัยวิชิต และเด็กหญิงรวิสรา กมโลบล
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เด็กหญิงศตพร แกล้วทนงค์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท
การประกวดวาดภาพระบายสีชอล์คน้ำมัน หัวข้อ “แม่ ฉัน .....คนดีที่สุดในโลก”
เด็กหญิงรายาวดี รัศมีอักษรสกุล, เด็กหญิงนันทณัฏฐ์ ทัพศาสตร์
และเด็กหญิงญาณิศา ลีธนกิจ

ได้รับรางวัลชมเชย ประเภททีม พร้อมเงิน 1,000 บาท การประกวดวาดภาพระบายสี
ภายใต้แนวคิด “ รวมดวงใจถวายแม่ของแผ่นดิน ”
สาระภาษาต่างประเทศ
เด็กหญิงรุจาภา อำนวยสมบัติ
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓)
ได้รับถ้วยรางวัล เหรียญทองคำแท้ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
จาก สาระภาษาต่างประเทศ
เด็กหญิงรุจาภา อำนวยสมบัติ และเด็กหญิงสุชานันท์ ธนขจร
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech 2012 ระดับประถมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
จาก สาระภาษาต่างประเทศ
นางสาววรัญญา เกสโร ได้รับรางวัลรองชนะอันดับ 2
และนางสาวจิตราพร ธรรมพันธ์
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 5
นางสาวจิตราพร ธรรมพันธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
และนางสาวกุลยา จารุรักษา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 5
นางสาวจิตราพร ธรรมพันธ์
ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงในศิลปวัฒนธรรมจีน เพื่อต้อนรับตัวแทน
ที่เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสถาบันขงจื่อในเขตทวีปเอเชียและโอเซียเนีย ประจำปี 2012
นักเรียนโครงการ SME
นางสาวญาณกว ี ศิริพงศ์วุฒิกร, นางสาวจิตติมา ผาติวิทยาภรณ์
และ นายฉัตริน มลิวัลย์
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
จาก การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน. ครั้งที่ 8
นางสาวญาณกวี  ศิิริพงศ์วุฒิกร, นางสาวจิตติมา  ผาติวิทยาภรณ์ และ
นางสาวณัฏฐณิชา  บุญเลิศทรัพย์

เข้าร่วมแข่งขันรายการ "วิทยสัประยุทธ์"  วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555  ทาง ททบ.5
Grade Online!!!
60 ปี ธิดานุเคราะห์ TN

facebook thida
วารสารธิดาฯ TN