โรงเรียนในเครือ ธมอ.
ข่าวการศึกษา
e-book


ที่มา : http://www.fma.or.th/portal/
ความคิดเห็น
เว็บธิดาฯ เป็นอย่างไร???
 
Loginสถิติจำนวนผู้เข้าชม

โอกาสเฉลิมฉลองครบ ๖๐ ปี และเปิดอาคาร "มารีย์นิรมลทิน"

คณะผู้บริหาร ศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์
มีความยินดีขอเชิญร่วมงาน
"สังสรรค์...สานฝันพ่อบอสโก"
โอกาสเฉลิมฉลองครบ ๖๐ ปี และเปิดอาคาร "มารีย์นิรมลทิน"
วันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา  ๑๗.๐๐ น.


เสื้อเปิดอาคาร 60 ปี และฉลอง 200 ปีวันเกิดคุณพ่อบอสโก

ท่านสามารถสั่งจองเสื้อ
"เปิดอาคาร 60 ปี และฉลอง 200 ปีวันเกิดคุณพ่อบอสโก"
ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  074-232052

ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ

คลิกชม ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ

<< DOWNLOAD เพลงบิดาอาจารย์เพื่อนของเยาวชนและ Backing Track >>

<< DOWNLOAD เนื้อหา Tablet ม.2>>
Password

นักเรียนที่ลงโปรแกรมไม่ได้ 
เมื่อ download file สกุล .rar ให้ทำการ แตกไฟล์ ก่อน
และทำตามคู่มือที่แนบมา

Download คู่มือ

รับสมัครครูผู้สอน
เอกชีววิทยา
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท
พร้อมใบประกอบวิชาชีพครู

รับสมัครด้วยตนเอง
ห้องประชาสัมพันธ์
โรงเรียนธิดานุเคราะห์

ผลการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓)

เด็กหญิงรุจาภา อำนวยสมบัติ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓)
<< ชมคลิป ความสามารถของน้องรุจาภา บน youtube >>

 

 

 

 

 

ผลการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓)
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่
เด็กหญิงรุจาภา  อำนวยสมบัติ
โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จังหวัดสงขลา
ได้รับถ้วยรางวัล เหรียญทองคำแท้ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
สถานศึกษาได้รับโล่รางวัล ครูผู้ควบคุมได้รับเหรียญและเกียรติบัตร ผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร

 

<< คลิก ชมภาพกิจกรรม >>

 

ปฏิทินกิจกรรมเดือนธันวาคม 2557

ดือนธันวาคม 2557
 อ. 2 ธ.ค. กิจกรรมบริจาคโลหิต
 พฤ. 4 ธ.ค. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
 ศ. 5 ธ.ค. หยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา
 ส. 6 ธ.ค. ประกาศผลการสอบข้อเขียน ชั้น ม.1 ปี 2558
 จ. 8 ธ.ค.

กิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมลทิน /
มอบรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านต่าง ๆ /

ประกาศผลการสอบเข้าเรียน ชั้นอนุบาล ปี 2558

 พ. 10 ธ.ค. หยุด วันรัฐธรรมนูญ
 ศ. 12 ธ.ค. ม.4-5 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2557
 จ. 15 ธ.ค. ป.1-ม.5 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2557 /
นพวารเตรียมฉลองพระคริสตสมภพ (15-24 ธ.ค.)
 อ. 16 ธ.ค. ป.1-ม.3 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2557
 พ. 17 ธ.ค. ป.1-ม.5 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2557
 พฤ. 18 ธ.ค. ป.1-ม.3 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2557
 ส. 20 ธ.ค. กิจกรรมฉลองคริสตสมภพ (สอยดาว-เกม-การแสดง)
พ. 24 ธ.ค. ฉลองคริสมาส (ส่งความสุขคริสต์มาสและปีใหม่)
ดือนมกราคม 2558
จ. 5 ม.ค. เรียนตามปกติ

ร่วมแสดงความยินดี รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9

วันที่ 15 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น.
ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี
ผู้อำนวยการโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ สงขลา  
เป็นผู้แทนโรงเรียน ในการรับมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน
พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
จาก
องคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ
ผู้แทนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในโครงการ
ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9
โดยมีบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พร้อมผู้บริหารระดับสูง ได้ร่วมเป็นสักขีพยาน
 
ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557
นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ร่วมจัดนิทรรศการ
ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน  ที่ผ่านมา โดยคณะครูและนักเรียนในโครงการ

<< คลิก... ชมภาพบรรยากาศ >>


ONET ปี 2555

โรงเรียนธิดานุเคราะห์

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2555

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับเหรียญเงิน

โรงเรียนธิดานุเคราะห์

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2555

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับเหรียญเงิน

โรงเรียนธิดานุเคราะห์

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2555

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับเหรียญทองแดง

ข่าวสารจากธิดาฯ

ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียนชั้นม.6
ปีการศึกษา 2555

สรุปผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียนชั้นม.6 
ปีการศึกษา 2555

*****************************

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ ๕๐


*****************************

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ ๕๐

*****************************

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ๒๕๔๖

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ๒๕๕๓


*****************************

คนเก่งธิดานุเคราะห์


สาระสังคมศึกษาฯ
เด็กหญิงอภิญญา ทิพย์สุเนตร, เด็กหญิงณิชาภา ปิติรัตนวรนาท, เด็กหญิงภัทรา ลิงเกิ้ล, เด็กหญิงอมรพันธ์ ตรีรัญเพ็ชร และเด็กหญิงจิรัสยา สายวารี
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการตอบปัญหาศาสนาเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดสงขลา
วันที่ 25 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุม ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดสงขลา ประำำจำปี 2555 รุ่นอายุ 14 ปี
เด็กหญิงสรัลพร เกตุสุวรรณ
เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟ ดังนี้ - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เด็กหญิงอัญชญา เกตุแก้ว
เป็นตัวแทนเยาวชนไทย จากสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทย แข่งขัน 2012 National Junior Disability Championship รัฐอริโซนา เมืองเมซา ประเทศสหรัฐอเมริกา
สาระศิลปะ
เด็กหญิงสลิล แสงอัมพร, เด็กหญิงภาณิชา โชตินันทน์, เด็กหญิงปริพัตร ชัยวิชิต และเด็กหญิงรวิสรา กมโลบล
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เด็กหญิงศตพร แกล้วทนงค์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท
การประกวดวาดภาพระบายสีชอล์คน้ำมัน หัวข้อ “แม่ ฉัน .....คนดีที่สุดในโลก”
เด็กหญิงรายาวดี รัศมีอักษรสกุล, เด็กหญิงนันทณัฏฐ์ ทัพศาสตร์
และเด็กหญิงญาณิศา ลีธนกิจ

ได้รับรางวัลชมเชย ประเภททีม พร้อมเงิน 1,000 บาท การประกวดวาดภาพระบายสี
ภายใต้แนวคิด “ รวมดวงใจถวายแม่ของแผ่นดิน ”
สาระภาษาต่างประเทศ
เด็กหญิงรุจาภา อำนวยสมบัติ
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓)
ได้รับถ้วยรางวัล เหรียญทองคำแท้ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
จาก สาระภาษาต่างประเทศ
เด็กหญิงรุจาภา อำนวยสมบัติ และเด็กหญิงสุชานันท์ ธนขจร
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech 2012 ระดับประถมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
จาก สาระภาษาต่างประเทศ
นางสาววรัญญา เกสโร ได้รับรางวัลรองชนะอันดับ 2
และนางสาวจิตราพร ธรรมพันธ์
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 5
นางสาวจิตราพร ธรรมพันธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
และนางสาวกุลยา จารุรักษา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 5
นางสาวจิตราพร ธรรมพันธ์
ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงในศิลปวัฒนธรรมจีน เพื่อต้อนรับตัวแทน
ที่เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสถาบันขงจื่อในเขตทวีปเอเชียและโอเซียเนีย ประจำปี 2012
นักเรียนโครงการ SME
นางสาวญาณกว ี ศิริพงศ์วุฒิกร, นางสาวจิตติมา ผาติวิทยาภรณ์
และ นายฉัตริน มลิวัลย์
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
จาก การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน. ครั้งที่ 8
นางสาวญาณกวี  ศิิริพงศ์วุฒิกร, นางสาวจิตติมา  ผาติวิทยาภรณ์ และ
นางสาวณัฏฐณิชา  บุญเลิศทรัพย์

เข้าร่วมแข่งขันรายการ "วิทยสัประยุทธ์"  วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555  ทาง ททบ.5
Grade Online!!!
60 ปี ธิดานุเคราะห์ TN

facebook thida
วารสารธิดาฯ TN