โรงเรียนในเครือ ธมอ.
e-book


ที่มา : http://www.fma.or.th/portal/
ความคิดเห็น
เว็บธิดาฯ เป็นอย่างไร???
 
Loginสถิติจำนวนผู้เข้าชม

เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา บรมราชินีนาถ


ร่วมแสดงความยินดี รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9

วันที่ 15 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น.
ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ สงขลา
เป็นผู้แทนโรงเรียน ในการรับมอบถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
จาก
องคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ ผู้แทนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในโครงการ
ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9 โดยมีบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พร้อมผู้บริหารระดับสูง ได้ร่วมเป็นสักขีพยาน
 
ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557
นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ร่วมจัดนิทรรศการ
ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน  ที่ผ่านมา โดยคณะครูและนักเรียนในโครงการ

<< คลิก... ชมภาพบรรยากาศ >>


ท่านสามารถติดตามข้อมุลข่าวสาร
ของทางโรงเรียนอีกหนึ่งช่องทาง
โดยการกด LIKE ที่ facebook
http://www.facebook.com/thidanukhro.school 


ร่วมสมทบทุนสร้างอาคาร 60 ปี  ด้วยการสั่งซื้อเสื้อ 60 ปี
สั่งได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  074-232052

ผลการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓)

เด็กหญิงรุจาภา อำนวยสมบัติ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓)
<< ชมคลิป ความสามารถของน้องรุจาภา บน youtube >>

 

 

 

 

 

ผลการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓)
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่
เด็กหญิงรุจาภา  อำนวยสมบัติ
โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จังหวัดสงขลา
ได้รับถ้วยรางวัล เหรียญทองคำแท้ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
สถานศึกษาได้รับโล่รางวัล ครูผู้ควบคุมได้รับเหรียญและเกียรติบัตร ผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร

 

<< คลิก ชมภาพกิจกรรม >>

 

ปฏิทินประจำเดือนกรกฎาคม 2557

ดือนกรกฎาคม 2557
 อ. 1 ก.ค. กิจกรรมวันวชิราวุธและสถาปนาลูกเสือ
พ. 2 ก.ค. กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ป.2 (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา)
พฤ. 3 ก.ค. กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ป.3 (สวนสัตว์สงขลา) /
กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ม.1 (เมืองเก่าสองทะเล)
 ศ. 4 ก.ค. วันศุกร์ต้นเดือน / HOME ROOM
 ส. 5 ก.ค. กิจกรรมค่ายกลางวันยุวกาชาด ระดับ 2
 อ. 8 ก.ค. กิจกรรมหมู่บ้านเดือนกรกฎาคม
 พฤ. 10 ก.ค. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2557
 ศ. 11 ก.ค.

หยุด วันอาสาฬหบูชา

 ส. 12 ก.ค. วันเข้าพรรษา
 จ. 14 ก.ค.

หยุดชดเชย วันเข้าพรรษา

 พฤ. 17 ก.ค. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 2/2557
 จ. 21 ก.ค.

ม.4-ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/57 (21,23,25 ก.ค.)
ม.1-ม.3 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/57 (21-25 ก.ค.)

 อ. 22 ก.ค.

ม.1-ม.3 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/57 (21-25 ก.ค.)

 พ. 23 ก.ค.

ม.4-ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/57 (21,23,25 ก.ค.)
ม.1-ม.3 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/57 (21-25 ก.ค.)
ป.1-ป.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/57 (23-25 ก.ค.)

 พฤ.24 ก.ค.
ม.1-ม.3 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/57 (21-25 ก.ค.)
ป.1-ป.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/57 (23-25 ก.ค.)
 ศ. 25 ก.ค.
ม.4-ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/57 (21,23,25 ก.ค.)
ม.1-ม.3 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/57 (21-25 ก.ค.)
ป.1-ป.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/57 (23-25 ก.ค.)
 อ. 29 ก.ค. วันภาษาไทยแห่งชาติ
   

ONET ปี 2555

โรงเรียนธิดานุเคราะห์

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2555

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับเหรียญเงิน

โรงเรียนธิดานุเคราะห์

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2555

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับเหรียญเงิน

โรงเรียนธิดานุเคราะห์

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2555

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับเหรียญทองแดง

ข่าวสารจากธิดาฯ

ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียนชั้นม.6
ปีการศึกษา 2555

สรุปผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียนชั้นม.6 
ปีการศึกษา 2555

*****************************

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ ๕๐


*****************************

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ ๕๐

*****************************

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ๒๕๔๖

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ๒๕๕๓


*****************************

คนเก่งธิดานุเคราะห์


สาระสังคมศึกษาฯ
เด็กหญิงอภิญญา ทิพย์สุเนตร, เด็กหญิงณิชาภา ปิติรัตนวรนาท, เด็กหญิงภัทรา ลิงเกิ้ล, เด็กหญิงอมรพันธ์ ตรีรัญเพ็ชร และเด็กหญิงจิรัสยา สายวารี
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการตอบปัญหาศาสนาเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดสงขลา
วันที่ 25 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุม ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดสงขลา ประำำจำปี 2555 รุ่นอายุ 14 ปี
เด็กหญิงสรัลพร เกตุสุวรรณ
เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟ ดังนี้ - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เด็กหญิงอัญชญา เกตุแก้ว
เป็นตัวแทนเยาวชนไทย จากสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทย แข่งขัน 2012 National Junior Disability Championship รัฐอริโซนา เมืองเมซา ประเทศสหรัฐอเมริกา
สาระศิลปะ
เด็กหญิงสลิล แสงอัมพร, เด็กหญิงภาณิชา โชตินันทน์, เด็กหญิงปริพัตร ชัยวิชิต และเด็กหญิงรวิสรา กมโลบล
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เด็กหญิงศตพร แกล้วทนงค์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท
การประกวดวาดภาพระบายสีชอล์คน้ำมัน หัวข้อ “แม่ ฉัน .....คนดีที่สุดในโลก”
เด็กหญิงรายาวดี รัศมีอักษรสกุล, เด็กหญิงนันทณัฏฐ์ ทัพศาสตร์
และเด็กหญิงญาณิศา ลีธนกิจ

ได้รับรางวัลชมเชย ประเภททีม พร้อมเงิน 1,000 บาท การประกวดวาดภาพระบายสี
ภายใต้แนวคิด “ รวมดวงใจถวายแม่ของแผ่นดิน ”
สาระภาษาต่างประเทศ
เด็กหญิงรุจาภา อำนวยสมบัติ
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓)
ได้รับถ้วยรางวัล เหรียญทองคำแท้ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
จาก สาระภาษาต่างประเทศ
เด็กหญิงรุจาภา อำนวยสมบัติ และเด็กหญิงสุชานันท์ ธนขจร
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech 2012 ระดับประถมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
จาก สาระภาษาต่างประเทศ
นางสาววรัญญา เกสโร ได้รับรางวัลรองชนะอันดับ 2
และนางสาวจิตราพร ธรรมพันธ์
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 5
นางสาวจิตราพร ธรรมพันธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
และนางสาวกุลยา จารุรักษา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 5
นางสาวจิตราพร ธรรมพันธ์
ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงในศิลปวัฒนธรรมจีน เพื่อต้อนรับตัวแทน
ที่เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสถาบันขงจื่อในเขตทวีปเอเชียและโอเซียเนีย ประจำปี 2012
นักเรียนโครงการ SME
นางสาวญาณกว ี ศิริพงศ์วุฒิกร, นางสาวจิตติมา ผาติวิทยาภรณ์
และ นายฉัตริน มลิวัลย์
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
จาก การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน. ครั้งที่ 8
นางสาวญาณกวี  ศิิริพงศ์วุฒิกร, นางสาวจิตติมา  ผาติวิทยาภรณ์ และ
นางสาวณัฏฐณิชา  บุญเลิศทรัพย์

เข้าร่วมแข่งขันรายการ "วิทยสัประยุทธ์"  วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555  ทาง ททบ.5
ทอดผ้าป่าออนไลน์
Grade Online!!!
60 ปี ธิดานุเคราะห์ TN

วารสารธิดาฯ TN