ตัวอย่าง Url การเรียนการสอน Online ศึกษาเรียนรู้ที่บ้านของนักเรียน
 
true ปลูกปัญญา
การปลูกความรู้ ปลูกความดี ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ให้แก่เด็ก เยาวชน และคนไทยทั่วประเทศ

 

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในระบบโรงเรียน ติวเข้มเติมเต็มความรู้

 

คลังสื่อการเรียนรู้ (DLIT Resources)
คลังสื่อการเรียนรู้ (DLIT Resources) DLIT
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

คอร์สเรียนออนไลน์คุณภาพ
คอร์สเรียนออนไลน์คุณภาพ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะความรู้
ให้คุณเรียนได้ไม่จำกัด เรียนกี่คอร์ส กี่ครั้งก็ได้

 

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เริ่มในปี พ.ศ. 2538 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในท้องที่ชนบทห่างไกล
และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยการถ่ายทอดสดจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

คลังข้อสอบ Online โรงเรียนในเครือคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

 

ระบบคลังความรู้ SciMath แหล่งรวบรวมสื่อการเรียนการสอนหลากหลายประเภท เนื้อหาถูกต้องทาง