<<< www.thida.ac.th >>>

รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2565

[ระบบรับสมัคร Online นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2565]

เปิดรับสมัคร Online ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2564

ระเบียบการรับสมัคร

รับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2565
รับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2565
วันสัมภาษณ์นักเรียนชั้นอนุบาล
วันเสาร์ที่ 4 – วันจันทร์ที่ 6  ธันวาคม 2564

วันประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

 

โครงการรณรงค์เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการป้องกันภัยโควิด – 19
โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่า และสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ จัดโครงการรณรงค์เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการป้องกันภัยโควิด – 19
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-19
2. เพื่อรณรงค์ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ถึงการตระหนักในการป้องกันโรค โควิด-19 ภายในครอบครัว
3. สร้างความรัก ความสามัคคี จากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบ

โดยได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนและสมาชิกในครอบครัวร่วมกันถ่ายคลิปวีดิโอ วิธีวิธีป้องกันและการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-19
และเผยแพร่คลิปวิดิโอสู่สาธารณะผ่านทางเฟสบุ๊ก
อีกทั้งยังนำผลงานของนักเรียนมาเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณาการความรู้ในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ของโรงเรียน
โดยมีนักเรียนส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมการประกวดจำนวน 2,854 คน และมีนักเรียนได้รับรางวัลจากการคัดเลือกของคณะกรรมการ จำนวน 12 รางวัล
ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนจากการเผยแพร่ผลงานผ่านทางเฟสบุ๊กและมีผู้เข้าชมกดถูกใจและกดแชร์ จำนวน 4 รางวัล
และรางวัลขวัญใจศิษย์เก่าจากผลงานการถ่ายทำและตัดต่อมิวสิกวีดิโอป้องกันภัยโควิด-19 จำนวน 1 รางวัล
ดังภาพข่าว...
93 NEWS
Songkhla Focus
ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนธิดานุเคราะห์

[ผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัล]

 

 

ประกาศ!!!

 
Timeline การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ จดหมายแจ้งผู้ปกครอง Vaccine Pfizer เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer แบบคัดกรองการฉีด Pfizer
Timeline การฉีดวัคซีน Pfizer ให้แก่นักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ จดหมายแจ้งการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน ม.1-ม.6 หรือเทียบเท่า เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครอง ให้นักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer แบบคัดกรองรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน ม.1-ม.6 หรือเทียบเท่า
 
Timeline Vaccine Pfizer
 

วิธีการเข้าทำแบบประเมินความเสียงของตนเอง

1. เข้าที่ Website โดยกดตาม Link ด้านล่าง

https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php

2. กดเลือกเมนู ประเมินความเสียง (แบบไม่ลงทะเบียน) ตามภาพด้านล่าง

 

 

Congratulations!