รับสมัครนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นอนุบาล 1

รับสมัครนักเรียน Online ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2566

รับสมัคร Online ผ่านทางเว็บไซท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 กันยายน - 13 พฤศจิกายน 2565

<< เข้าระบบรับสมัคร Online >>

Thai Save Thai

ระเบียบการรับสมัคร ชั้นอนุบาล 1
ปีการศึกษา 2565

รับสมัคร Online ผ่านทางเว็บไซท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2565

<< เปิดระบบรับสมัคร วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 >>

Thai Save Thai

Congratulations!
 
 
มาตรการ ข้อกำหนด หลักปฏิบัติ ป้องกันโควิด-19
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
Thai Save Thai Thai Save Thai Thai Save Thai
โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สถานศึกษาสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19
มาตรการหลัก D-M-H-T-T & M+RC 6 มาตรการเสริม SSET-CQ