<< เข้าสู่ www.thida.ac.th >>>

click... รายละเอียด LEARN@HOME Thida Online Classroom
 

Spirit of Thida สู้ภัย COVID-19

Spirit of Thida
โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ นำโดยคณะซิสเตอร์ ครู ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
ร่วมส่งมอบถุงยังชีพ และเงินแก่ผู้ได้รับผลจากภัยโควิด-19 ตามโครงการ Spirit of Thida อ่านต่อ...

 
   
 
   
 
 
 
 
   
   
   
 
 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน "6th Kukkiwon Cup International Choi Young Seok Taekwondo Championship 2018"
ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
 
รางวัลเหรียญทองแดง
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รางวัลเหรียญทองแดง
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

www.thida.ac.th