มาตรการ ข้อกำหนด หลักปฏิบัติ ป้องกันโควิด-19
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
Thai Save Thai Thai Save Thai Thai Save Thai
โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สถานศึกษาสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19
มาตรการหลัก D-M-H-T-T & M+RC 6 มาตรการเสริม SSET-CQ
 
 

วิธีการเข้าทำแบบประเมินความเสียงของตนเอง
เข้าที่ Website โดยกดตาม Link ด้านล่าง

Thai Save Thai
Thai Save Thai Thai Save Thai