ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ
การสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ
การสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 256

 

ปิดระบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

 

<<< Click...สำหรับ เลขที่ใบสมัคร 1-400 ที่ชำระเงินแล้ว ยังไม่ print ใบสมัคร และ บัตรสอบ >>>

 

<<< คลิก…สำหรับ เลขที่ใบสมัคร 500 ขึ้นไป ที่ชำระเงินแล้ว ยังไม่ print ใบสมัคร และ บัตรสอบ >>>

 

www.thida.ac.th