ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน ONLINE โรงเรียนธิดานุเคราะห์

ขั้นตอนที่ 1  ผู้สมัครกรอกข้อมูล

    ผู้สมัครกรอกข้อมูลในเว็บไซต์รับสมัครให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนกดปุ่ม SUBMIT

ขั้นตอนที่ 2  ผู้สมัคร PRINT ใบสมัคร

   ผู้สมัคร PRINT ใบสมัคร และ PRINT BILLPAYMENT นำไปชำระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุใน BILLPAYMENT

ขั้นตอนที่ 3  ชำระค่าสมัครสอบที่ธนาคารและรออนุมัติการชำระเงินค่าสมัครสอบ

   ชำระค่าสมัครสอบจำนวน 250 บาท ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
****  เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว ให้รอผลการอนุมัติการชำระเงิน เช้าวันถัดไป (เก็บสำเนาการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อมาติดต่อกับทางโรงเรียน)

ขั้นตอนที่ 4  PRINT บัตรประจำตัวสอบ

   รอตรวจสอบการอนุมัติการชำระค่าสมัครสอบ
****  หากได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ PRINT บัตรประจำตัวสอบและนำมาในวันสอบข้อเขียน (วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561)

<<< คลิก… เข้าระบบรับสมัครสอบ >>>

www.thida.ac.th