กีฬาสีสัมพันธ์ กล้าสร้างสรรค์ ด้วยใจยินดี;
 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน "6th Kukkiwon Cup International Choi Young Seok Taekwondo Championship 2018"
ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
 
รางวัลเหรียญทองแดง
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รางวัลเหรียญทองแดง
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

www.thida.ac.th