ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนได้อีกช่องทางหนึ่งที่ Facebook ของโรงเรียนธิดานุเคราะห์

https://www.facebook.com/Thidanukhro.School